I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Koranen: Det Sista Testamentet

Auktoriserad Engelsk Version
Vversatt fren Orginalet
Av: Rashad Khalifa, Ph.D.Kapitel Nr Kapitel Titel Arabisk Titel Antal Verser
1 Nyckeln Al-Fãtehah 7
2 Kvigan Al-Baqarah 286
3 Amramiterna Ãli-´Imrãn 200
4 Kvinnor Al-Nesã´ 176
5 Festen Al-Mã´edah 120
6 Boskap Al-An`ãm 165
7 Skärselden Al-A`arãf 206
8 Krigets Byten Al-Anfãl 75
9 Ultimatum Barã´ah 127
10 Jonas Younus 109
11 Hüd Hûd 123
12 Josef Yousuf 111
13 Åska Al-Ra`ad 43
14 Abraham Ibrahîm 52
15 Al-Hijr Dalen Al-Hijr 99
16 Biet Al-Nahl 128
17 Israels Barn Banî Israel 111
18 Grottan Al-Kahf 110
19 Maria Maryam 98
20 T.H. Tã Hã 135
21 Profeterna Al-Anbyã´ 112
22 Vallfärd Al-Hajj 78
23 De Troende Al-Mu´minûn 118
24 Ljus Al-Noor 64
25 Lagboken Al-Furqãn 77
26 Poeterna Al-Shu`arã´ 227
27 Myran Al-Naml 93
28 Historia Al-Qasas 88
29 Spindeln Al-`Ankaboot 69
30 Romare Al-Room 60
31 Luqman Luqmãn 34
32 Prostrering Al-Sajdah 30
33 Parterna Al-Ahzãb 73
34 Saba Saba´ 54
35 Initierare Faater 45
36 Y.S. Yã Sîn 83
37 De Som Arrangerar Al-Sãffãt 182
38 S Saad 88
39 Massorna Al-Zumar 75
40 Förlåtare Ghãfer 85
41 Detaljerad Fussilat 54
42 Konsultation Al-Shoo`arã 53
43 Ornament Al-Zukhruf 89
44 Rök Al-Dukhãn 59
45 Att Falla Ned På Knä Al-Jãtheyah 37
46 Dyningarna Al-Ahqãf 35
47 Muhammed Muhammad 38
48 Seger Al-Fatt-h 29
49 Murarna Al-Hujurãt 18
50 Q Qãf 45
51 Drivare av Vindarna Al-Dhãreyãt 60
52 Berget Sinai Al-Toor 49
53 Stjärnorna Al-Najm 62
54 Månen Al-Qamar 55
55 Den Nådigaste Al-Rahmaan 78
56 Det Oundvikliga Al-Waaqe`ah 96
57 Järn Al-Hadeed 29
58 Debatten Al-Mujaadalah 22
59 Utvandring Al-Hashr 24
60 Testet Al-Mumtahanah 13
61 Kolumnen Al-Suff 14
62 Fredag Al-Jumu`ah 11
63 Hycklarna Al-Munaafeqoon 11
64 Ömsesidigt Klander Al-Taghaabun 18
65 Skilsmässa Al-Talaaq 12
66 Förbud Al-Tahreem 12
67 Kungaskap Al-Mulk 30
68 Pennan Al-Qalam 52
69 Obestridlig Al-Haaqqah 52
70 Höjderna Al-Ma`aarej 44
71 Noak Noah 28
72 Jinns Al-Jinn 28
73 Dold Al-Muzzammil 20
74 Den Dolda Hemligheten Al-Muddath-thir 56
75 Återuppståndelse Al-Qeyaamah 40
76 Människan Al-Insaan 31
77 Skickade Al-Mursalaat 50
78 Händelsen Al-Naba´ 40
79 De Som Rycker Åt Sig Al-Naaze`aat 46
80 Han Rynkade På Pannan `Abasa 42
81 Välvandet Al-Takweer 29
82 Splittrandet Al-Infitaar 19
83 Bedragarna Al-Mutaffifeen 36
84 Brytningen Al-Inshiqaaq 25
85 Galaxerna Al-Burooj 22
86 Den Ljusa Stjärnan Al-Taareq 17
87 Den Högste Al-A`alaa 19
88 Överväldigande Al-Ghaasheyah 26
89 Gryning Al-Fajr 30
90 Staden Al-Balad 20
91 Solen Al-Shams 15
92 Natten Al-Layl 21
93 Förmiddagen Al-Duhaa 11
94 Lugna Humöret Al-Sharrhh 8
95 Fikonet Al-Teen 8
96 Embryot Al-`Alaq 19
97 Öde Al-Qadr 5
98 Bevis Al-Bayyinah 8
99 Skalvet Al-Zalzalah 8
100 De Som Galopperar Al-`Aadeyaat 11
101 Chockvågen Al-Qaare`ah 11
102 Att Samla På Hög Al-Takaathur 8
103 Eftermiddagen Al-`Asr 3
104 Baktalaren Al-Humazah 9
105 Elefanten Al-Feel 5
106 Quraish Quraish 4
107 Välgörenhet Al-Maa`oon 7
108 Gåva Al-Kawthar 3
109 De Som Inte Tror Al-Kaaferoon 6
110 Triumf Al-Naasr 3
111 Taggar Al-Masad 5
112 Fullständighet Al-Ikhlaas 4
113 Gryning Al-Falaq 5
114 Människor Al-Naas 6

[Hemsida] [Email]