I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 72, Jinns (Al-Jinn)[72:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[72:1] Säg, "Jag inspirerades om att en grupp jinner lyssnade, och sedan sa, "Vi har hört en underbar Koran.

[72:2] "`Den vägleder till rättfärdighet, och vi har trott på den; vi kommer aldrig att sätta upp några idoler vid sidan av vår Herre.

[72:3] "'Den Högste är vår ende Herre. Aldrig har Han haft någon maka, ej heller någon son.

[72:4] "'Det är de dåraktiga ibland oss som brukade yttra sådant nonsens om GUD.

[72:5] "'Vi trodde inte att varken människorna eller jinnerna, någonsin kunde yttra lögner om GUD.

[72:6] "'Människor brukade söka makt genom jinnvarelser, men de orsakade dem bara en massa besvär.

[72:7] "'De trodde, precis som ni trodde, att GUD inte skulle sända en till (budbärare).

[72:8] "'Vi rörde himlen och fann den fylld av väldiga vakter och projektiler.

[72:9] "'Vi brukade sitta där för att spionera. Alla som lyssnar jagas av en mäktig projektil.

[72:10] "'Vi har ingen aning om ifall någonting dåligt avses för Jordens invånare, eller om deras Herre vill rädda dem.

[72:11] "'Vissa av oss är rättfärdiga, och vissa av oss är inte fullt så rättfärdiga; vi följer olika vägar.

[72:12] "'Vi vet mycket väl att vi aldrig kan fly från GUD på Jorden; vi kan aldrig springa vår väg och fly undan.

[72:13] "'När vi hörde vägledningen, trodde vi på den. Den som tror på sin Herre kommer aldrig att frukta någon orättvisa, ej heller av något lidande.

[72:14] "'Bland oss finns de som är underkastade, och bland oss finns dem som kompromissar.'" Vad gäller de som underkastat sig, är de på den rätta vägen.

[72:15] Vad gäller de som kompromissar, kommer de att vara bränsle för Gehenna.

[72:16] Om de stannar kvar på den rätta vägen, kommer vi att välsigna dem med rikligt vatten.

[72:17] Vi kommer säkerligen att testa dem alla. Vad gäller den som ignorerar sin Herres budskap, kommer vi att leda honom i riktningen mot evigt växande straff.

[72:18] Alla platser av dyrkan tillhör GUD; kalla inte på någon annan vid sidan av GUD.

    Guds Budbärare av Förbundet*

[72:19] När GUDs tjänare* förespråkade endast Honom, förenade de sig nästan allihop för att motarbeta honom.
Fotnot

[72:20] Säg, "Jag dyrkar endast min Herre; jag sätter aldrig upp några idoler vid sidan av Honom."

[72:21] Säg, "Jag har ingen makt att skada er, eller vägleda er."

[72:22] Säg, "Ingen kan skydda mig från GUD, ej heller kan jag finna någon annan tillflyktsort än Honom.

[72:23] "Jag levererar GUDs förkunnelser och budskap." De som inte lyder GUD och Hans budbärare ådrar sig Helveteselden, vari de vistas för evigt.

[72:24] När de väl ser vad som väntar dem, kommer de att få veta vem som verkligen har svagare makt, och som är färre i antal.

[72:25] Säg, "Jag vet inte om det som utlovats er kommer att ske snart, eller om min Herre kommer att skjuta upp det ett tag."

[72:26] Han är Den Som Känner Till framtiden; han uppenbarar inte framtiden för någon.

[72:27] Endast för en budbärare Han väljer,* uppenbarar Han specifika nyheter från det förflutna och från framtiden.*
Fotnot

[72:28] Detta för att bekräfta att de levererat sin Herres budskap. Han är fullt medveten om vad de har. Han har räknat numren på alla ting.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info