I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 99, Skalvet (Al-Zalzalah)[99:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[99:1] När jorden våldsamt skakas.

[99:2] Och jorden skjuter ifrån sig sina laster.

[99:3] Kommer människan att undra: "Vad är det som händer?"

[99:4] På den dagen, kommer den att berätta sina nyheter.

[99:5] Att er Herre beordrat den.

[99:6] På den dagen, kommer människor att strömma ut från alla håll och kanter, för att visas sina verk.

[99:7] Den som uträttar en atoms vikt av godo kommer att se det.

[99:8] Och den som uträttar en atoms vikt av ondo kommer att se det.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info