I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 102, Att Samla På Hög (Al-Takaathur)[102:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[102:1] Ni förblir upptagna med att samla på hög.

[102:2] Tills ni går till gravarna.

[102:3] Ni kommer sannerligen att få veta.

[102:4] Utan tvivel, kommer ni att få veta.

[102:5] Om ni bara kunde få veta med säkerhet.

[102:6] Skulle ni föreställa er Helvetet.

[102:7] Då skulle ni se det med övertygelsens öga.

[102:8] Sedan kommer ni att ifrågasättas, på den dagen, om välsignelserna ni åtnjutit.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info