I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 55, Den Nådigaste (Al-Rahmaan)[55:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[55:1] Den Nådigaste.

[55:2] Lärare av Koranen.

[55:3] Skapare av människorna.

[55:4] Han lärde dem att urskilja.

[55:5] Solen och månen är perfekt avvägda.

[55:6] Stjärnorna och träden prostrerar.

[55:7] Han konstruerade skyn och etablerade lagen.

[55:8] Ni ska inte överträda lagen.

[55:9] Ni ska etablera rättvisa, kränk inte lagen.

[55:10] Han skapade jorden för alla varelser.

[55:11] I den finns frukter, och dadelpalmer med sin hängande frukt.*
Fotnot

[55:12] Även frön och kryddorna.

[55:13] (O människor och jinner), vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

[55:14] Han skapade människan från åldrad lera, som krukmakarens lera.

[55:15] Och skapade jinnerna från flammande eld.

[55:16] (O människor och jinner), vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

[55:17] Herren av de två öst och de två väst.

[55:18] Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

[55:19] Han separerar de två haven där de möts.

[55:20] En barriär är placerad dem emellan, för att hindra dem från att överträda.

[55:21] Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

[55:22] Ni hämtar pärlor och koraller ur dem båda.

[55:23] Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

[55:24] Han gav er skepp som färdas på haven likt flaggor.

[55:25] Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

[55:26] Alla på jorden försvinner.

[55:27] Endast er Herres närvaro består. Besittare av Majestät och Ära.

[55:28] Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

[55:29] Åkallar Honom gör alla i himmlarna och på jorden. Varje dag har Han full kontroll.

[55:30] Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

[55:31] Vi kommer att ställa er till svars, O människor och jinner.

[55:32] Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

[55:33] O ni jinner och människor, om ni kan tränga igenom de yttre gränserna av himmlarna och jorden, tränga då igenom. Ni kan inte tränga igenom utan auktorisation.

[55:34] Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

[55:35] Ni bombarderas med projektiler av eld och metall, och ni kan inte vinna.

[55:36] Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

[55:37] När skyn vittras sönder, och blir rosafärgad som färg.

[55:38] Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

[55:39] På den dagen, kommer ingen människa, eller jinn, att tillfrågas om sina synder.

[55:40] Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

[55:41] (Det är för att) de skyldiga kommer att kännas igen på sitt utseende; de kommer att tas i luggarna och fötterna.

[55:42] Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

[55:43] Detta är Gehenna som de skyldiga brukade förneka.

[55:44] De kommer att cirkulera mellan det och ett otåligt inferno.*
Fotnot

[55:45] Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

[55:46] För de som vördar sin Herres majestät, två trädgårdar (en för jinnerna och en för människorna).

[55:47] Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

[55:48] Full av gåvor.

[55:49] Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

[55:50] Två bäckar finns i dem, flödande.

[55:51] Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

[55:52] Av alla frukter i dem, två sorter.

[55:53] Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

[55:54] Medan de vilar sig på möbler klädda i satäng, har de frukter inom räckhåll.

[55:55] Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

[55:56] Deras vackra makar hade aldrig rörts av någon människa eller jinn.

[55:57] Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

[55:58] De liknar pärlor och koraller.

[55:59] Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

[55:60] Är belöningen för godhet något annat än godhet?

[55:61] Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

[55:62] Under dem finns två trädgårdar (en för jinnerna och en för människorna).

[55:63] Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

[55:64] Sida vid sida.

[55:65] Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

[55:66] I dem, brunnar att pumpas.

[55:67] Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

[55:68] I dem finns frukter, dadelpalmer, och granatäpple.

[55:69] Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

[55:70] I dem finns vackra makar.

[55:71] Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

[55:72] Avskilda i tält.

[55:73] Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

[55:74] Ingen människa rörde någonsin dem, ej heller någon jinn.

[55:75] Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

[55:76] De vilar sig på gröna mattor, i vackra omgivningar.

[55:77] Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

[55:78] Upphöjd över allt annat är er Herres namn, Besittare av Majestät och Ära.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info