I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 65, Skilsmässa (Al-Talaaq)[65:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[65:1] O ni profet, när ni människor skiljer er från kvinnorna, ska ni försäkra er om att en skilsmässoperiod uppfylls. Ni ska beräkna en sådan period exakt.* Ni ska vörda GUD er Herre. Tvinga dem inte att flytta från sina hem, ej heller ska ni göra livet så hemskt för dem, att de ger sig av på egen hand, såvida de inte begår ett bevisat äktenskapsbrott. Dessa är GUDs lagar. Den som överträder GUDs lagar begår en orättvisa mot sig själv. Man vet aldrig; kanske GUD vill att detta ska resultera i någonting bra.
Fotnot

[65:2] När perioden väl har uppfyllts får ni försonas med dem rättvist, eller fullborda separationen rättvist. Ni ska låta två rättvisa vittnen bevittna skilsmässan inför GUD. Det är för att upplysa de som tror på GUD och den Sista Dagen. Den som vördar GUD, kommer Han att skapa en utväg för.

[65:3] Och kommer att ge till honom från håll han aldrig förväntat sig. Den som litar på GUD, behöver ingen annan än Honom. GUDs befallningar utförs. GUD har fastställt ödet för allting.

[65:4] Vad gäller kvinnorna som nått klimakteriet, om ni hyser några tvivel, ska deras period vara tre månader. Vad gäller kvinnorna som inte menstruerar, och som upptäcker att de är gravida, slutar deras period när de får barn. Den som vördar GUD, gör Han allting enkelt för.

[65:5] Detta är GUDs befallning som Han sänder ner till er. Han mildrar synderna för den som vördar GUD, och belönar honom generöst.

[65:6] Ni ska låta dem bo i samma hem som de bodde i tillsammans med er, och gör inte livet så hemskt för dem att de ger sig av på egen hand. Om de är gravida, ska ni spendera på dem tills de får barn. Om de ammar barnet, ska ni betala dem för denna tjänst. Ni ska bibehålla de älskvärda relationerna er emellan. Om ni inte kommer överrens, får ni anställa en annan kvinna som kan amma barnet.

[65:7] Den rike maken ska ge underhåll enligt sina tillgångar, och den fattige ska ge underhåll enligt de tillgångar som GUD har givit honom. GUD ålägger inte någon själ mer än vad Han givit den. GUD kommer att ge lindring efter svårighet.

[65:8] Många samhällen gjorde uppror mot sin Herres befallningar och mot Hans budbärare. Följaktligen höll vi dem strängt till svars, och bestraffade dem med en hemsk bestraffning.

[65:9] De drabbades av konsekvenserna av sina beslut; en oerhörd förlust.

[65:10] GUD har preparerat ett svårt straff för dem. Därför ska ni vörda GUD, O ni som har intelligens och trodde. GUD har sänt ner ett budskap till er -*
Fotnot

[65:11] en budbärare* som reciterar GUDs uppenbarelser, tydligt, för att leda de som tror och verkar rättfärdighet ut ur mörkret in i ljuset. Den som tror på GUD och för ett rättfärdigt liv, kommer Han att ge tillträde till trädgårdar med flytande bäckar; däri vistas de för evigt. GUD kommer att belöna honom rikligt.
Fotnot

    Sju Universum Och Sju Jordar*

[65:12] GUD skapade sju universum och samma antal jordar. Befallningarna flödar mellan dem. Det är för att låta er veta att GUD är Allsmäktig, och att GUD är fullt medveten om alla ting.
Fotnot


United Submitters International
Email: swedish@submission.info