I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 106, Quraish (Quraish)[106:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[106:1] Detta borde uppskattas av Quraish.

[106:2] Precis som de uppskattar vinterns och sommarens karavaner.

[106:3] De ska dyrka Herren av denna helgedom.

[106:4] För Han är Den som matade dem efter hunger, och gav dem trygghet efter fruktan.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info