I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 81, Välvandet (Al-Takweer)[81:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[81:1] När solen vältras.

[81:2] Stjärnorna kolliderar med varandra.

[81:3] Bergen utplånas.

[81:4] Fortplantningen avstannas.

[81:5] Bestarna sammankallas.

[81:6] Haven sätts i lågor.

[81:7] Själarna återställs till sina kroppar.

[81:8] Flickan som begravdes levande tillfrågas:

[81:9] För vilket brott dödades hon?

[81:10] Dokumenten visas upp.

[81:11] Himlen avlägsnas.

[81:12] Helvetet tänds.

[81:13] Paradiset presenteras.

[81:14] Varje själ kommer att känna till allt den fört med sig.

    Guds Budbärare av Förbundet

[81:15] Jag svär högtidligt vid galaxerna.

[81:16] Exakt löpande i sina banor.

[81:17] På natten när den faller.

[81:18] Och morgonen när den andas.

[81:19] Detta är yttrandet av en ärbar budbärare.*
Fotnot

[81:20] Auktoriserad av Besittaren av Tronen, fullständigt bestyrkt.

[81:21] Han ska visas lydnad och förtroende.

[81:22] Er vän (Rashad) är inte tokig.

[81:23] Han såg honom vid den höga horisonten.*
Fotnot

[81:24] Han håller inte tillbaka några nyheter.

[81:25] Detta är inte pratet av en förkastad djävul.

[81:26] Då så, vart kommer ni att gå?

[81:27] Detta är ett budskap till alla människor.

[81:28] För de som vill gå rakt.

[81:29] Allt ni vill är enligt GUDs vilja, universums Herre.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info