I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 56, Det Oundvikliga (Al-Waaqe`ah)[56:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[56:1] När det oundvikliga inträffar.

[56:2] Kan ingenting hindra det från att äga rum.

[56:3] Det kommer att sänka vissa, och upphöja andra.

[56:4] Jorden kommer att skakas om.

[56:5] Bergen kommer att utplånas.

[56:6] Som om de aldrig existerat.

[56:7] Ni kommer att delas upp i tre kategorier.

[56:8] De som förtjänat lycksalighet kommer att vara i lycksalighet.

[56:9] De som förtjänat misär kommer att vara i misär.

[56:10] Sedan har vi eliten av eliten.

[56:11] Det är de som kommer att vara närmast (Gud).

[56:12] I lycksalighetens trädgårdar.

[56:13] Många från de första generationerna.*
Fotnot

[56:14] Få från de senare generationerna.

[56:15] På luxuösa möbler.

[56:16] I åtnjutning av allt, kommer de att vara grannar.

[56:17] Odödliga tjänare kommer att servera dem.

[56:18] Med bägare, kannor och rena drycker.

[56:19] Aldrig saknar de någonting, ej heller uttråkas de.

[56:20] Frukter de valt.

[56:21] Kött från fåglar som de önskar sig.

[56:22] Vackra makar.

[56:23] Likt skyddade pärlor.

[56:24] Belöningar för deras verk.

[56:25] Aldrig hör de något nonsens däri, ej heller syndiga uttalanden.

[56:26] Endast yttrandet: "Frid, frid."

    Den Lägre Himmeln

[56:27] De av högra sidan, kommer att vara på den högra sidan.

[56:28] I frodiga fruktträdgårdar.

[56:29] Doftande frukter.

[56:30] Vidsträckt skugga.

[56:31] Rikligt vatten.

[56:32] Åtskilliga frukter.

[56:33] Oändligt; aldrig förbjudet.

[56:34] Luxuösa möbler.

[56:35] Vi skapar makar åt dem.

[56:36] Aldrig tidigare berörda.

[56:37] Perfekt matchade.

[56:38] För de på den högra sidan.

[56:39] Många från de tidigare generationerna.

[56:40] Många från de senare generationerna.*
Fotnot

    Helvetet

[56:41] De på vänster sida, kommer att vara på vänster sida.

[56:42] I misär och inferno.

[56:43] Till och med deras skugga är het.

[56:44] Aldrig sval, aldrig uthärdlig.

[56:45] De brukade vara rika.

[56:46] De insisterade på den stora hädelsen.

[56:47] De sa, "Efter att vi dör och blir till stoft och ben, återupplivas vi då?

[56:48] "Gäller det våra förfäder också?"

[56:49] Säg, "De tidiga generationerna, och de senare generationerna.

[56:50] "Kommer att sammankallas till ett möte på en förutbestämd dag.

[56:51] "Sedan kommer ni, O ni icke troende avvikare.

[56:52] "Att äta från bittheterhetens träd.

[56:53] "Och fylla era magar därav.

[56:54] "Därefter dricka helvetiska drycker på toppen av det.

[56:55] "Och sedan lägga till drycker av sand."

[56:56] Sådan är deras lott på Domedagen.

    Reflektioner

[56:57] Vi skapade er, om ni bara kunde tro.

[56:58] Har ni lagt märke till sädesvätskan som ni producerar?

[56:59] Skapade ni den, eller gjorde vi det?

[56:60] Vi har förutbestämt döden för er. Ingenting kan stoppa oss

[56:61] från att ersätta er med nya generationer, och etablera vad ni inte vet.

[56:62] Ni känner till första skapelsen. Minns ni inte?

[56:63] Har ni lagt märke till grödorna som ni skördar?

[56:64] Odlade ni dem, eller gjorde vi det?

[56:65] Om vi vill, kan vi förvandla det till hö. Då kommer ni att jämra er:

[56:66] "Vi förlorade.

[56:67] "Vi har berövats."

[56:68] Har ni lagt märke till vattnet som ni dricker?

[56:69] Sände ni ner det från molnen, eller gjorde vi det?

[56:70] Om vi vill, kan vi göra det salt. Ni borde vara tacksamma.

[56:71] Har ni lagt märke till elden som ni tänder?

[56:72] Initierade ni dess trä, eller gjorde vi det?

[56:73] Vi gjorde det till en påminnelse, och ett användbart verktyg för användarna.

[56:74] Ni ska prisa er Herres namn, Den Störste.

    Endast de Uppriktiga Kan Förstå Koranen

[56:75] Jag svär vid stjärnornas positioner.

[56:76] Detta är en ed, om ni bara visste, som är mäktig.*
Fotnot

[56:77] Detta är en ärbar Koran.

[56:78] I en skyddad bok.

[56:79] Ingen kan förstå den förutom de uppriktiga.*
Fotnot

[56:80] En uppenbarelse från universums Herre.

[56:81] Ignorerar ni denna redogörelse?

[56:82] Gör ni det till er sak att ni inte tror?

[56:83] När det är dags, och det (er själ) när er strupe

[56:84] kommer ni att se er omkring.

[56:85] Vi är närmare den än ni är, men ni ser inte det.

[56:86] Om ni verkligen inte har något att stå till svars för

[56:87] varför återställer ni då inte (era själar) om ni är sanningsenliga?

[56:88] Om han är en av de som står Mig nära

[56:89] väntar glädje, blommor, och lycksalighetens trädgårdar.

[56:90] Och om han är en av de till höger

[56:91] är frid lotten för de till höger.

[56:92] Men om han är en av de som inte tror, som avviker

[56:93] väntar en boning i inferno.

[56:94] och brinnande i Helvetet.

[56:95] Detta är den absoluta sanningen.

[56:96] Ni ska prisa er Herres namn, Den Störste.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info