I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 108, Gåva (Al-Kawthar)[108:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[108:1] Vi har välsignat dig med mången gåva.

[108:2] Därför ska du be till er Herre (Salat), och ge till välgörenhet.

[108:3] Din motståndare kommer att vara förlorare.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info