I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 93, Förmiddagen (Al-Duhaa)[93:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[93:1] Vid förmiddagen.

[93:2] Vid natten när den faller.

[93:3] Er Herre övergav dig aldrig, ej heller glömde Han.

[93:4] Livet Efter Detta är mycket bättre än detta första (livet) för dig.

[93:5] Och er Herre kommer att ge dig tillräckligt; Du kommer att vara nöjd.

[93:6] Fann Han inte dig föräldralös, och Han gav dig ett hem?

[93:7] Han fann dig vilse, och vägledde dig.

[93:8] Han fann dig fattig, och gjorde dig rik.

[93:9] Därför, ska du inte försaka den föräldralöse.

[93:10] Ej heller ska du tillrättavisa tiggaren.

[93:11] Du ska tillkännage välsignelsen som din Herre gett dig.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info