I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 88, Överväldigande (Al-Ghaasheyah)[88:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[88:1] Är ni medvetna om det Överväldigande?

[88:2] Ansikten, den dagen, kommer att vara vanärade.

[88:3] Slitande och utmattade.

[88:4] Plågade i ett flammande Helvete.

[88:5] Drickande från en glödande källa.

[88:6] De kommer inte att ha någon mat, förutom av den värdelösa sorten.

[88:7] Aldrig ger den näring, eller mättar någon hunger.

[88:8] Andra ansikten kommer att vara fulla av glädje den dagen.

[88:9] Nöjda med sitt verk.

[88:10] I ett upphöjt Paradis.

[88:11] I det hörs inget nonsens.

[88:12] I det flyter en bäck.

[88:13] I det finns luxuösa möbler.

[88:14] Och drycker som gjorts åtkomliga.

[88:15] Och kannor på rader.

[88:16] Och mattor överallt.

[88:17] Varför reflekterar de inte över kamelerna och hur de skapats?

[88:18] Och skyn, och hur den är upphöjd.

[88:19] Och bergen, och hur de konstruerats.

[88:20] Och jorden, och hur den byggts.

[88:21] Du ska påminna, för ditt uppdrag är att leverera denna påminnelse.

[88:22] Du har ingen makt över dem.

[88:23] Vad gäller de som vänder sig bort och inte tror.

[88:24] Kommer GUD att överlämna dem till det stora straffet.

[88:25] Till oss återvänder de slutligen.

[88:26] Därefter kommer vi att ställa dem till svars.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info