I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 68, Pennan (Al-Qalam)[68:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[68:1] NuN,* pennan, och vad de (människorna) skriver.
Fotnot

[68:2] Du har fått en stor välsignelse från din Herre; du är inte tokig.

[68:3] Du har fått en väl förtjänt belöning.

[68:4] Du är välsignad med en stark moralisk karaktär.

[68:5] Du kommer att se, och de kommer att se.

[68:6] Vilka av er som är fördömda.

[68:7] Er Herre är fullt medveten om de som avvek från Hans väg, och Han är fullt medveten om de som är vägledda.

[68:8] Lyd inte de som förkastar.

[68:9] De vill att du ska kompromissa, så att de också kan kompromissa.

[68:10] Lyd inte alla lågt stående bedyrare.

[68:11] En förtalare, som pratar bakom ryggen.

[68:12] Som förbjuder välgörenhet, överträder, syndar.

[68:13] Otacksam, och snål.

[68:14] Trots att han hade tillräckligt med pengar och barn.

[68:15] När våra uppenbarelser reciteras för honom, säger han, "Sagor från det förflutna!"

[68:16] Vi kommer att märka hans ansikte.

[68:17] Vi har testat dem som vi testade ägarna av trädgården, som svor att de skulle skörda på morgonen.

[68:18] De var så tvärsäkra.

[68:19] En passerande (storm) från er Herre korsade den medan de sov.

[68:20] På morgonen, var den bar.

[68:21] De ropade på varandra på morgonen.

[68:22] "Låt oss bärga skörden."

[68:23] På vägen dit anförtrodde de sig åt varandra.

[68:24] Att från och med nu, skulle ingen av dem vara fattig.

[68:25] De var så fullständigt säkra på sin skörd.

[68:26] Men när de såg den, sa de, "Vi hade så fel!

[68:27] "Nu har vi ingenting!"

    De Skulle Ha Sagt: "Om Gud Vill."

[68:28] De rättfärdiga ibland dem sa, "Om ni bara hade prisat (Gud)!"

[68:29] De sa, "Prisad vare vår Herre. Vi har överträtt."

[68:30] De började klandra varandra.

[68:31] De sa, "Ve oss. Vi syndade.

[68:32] "Må vår Herre bevilja oss en bättre. Vi ångrar oss inför vår Herre."

[68:33] Sådan var vedergällningen. Men straffet i Livet Efter Detta är mycket värre, om de bara visste.

[68:34] De rättfärdiga har förtjänat, hos sin Herre, lycksalighetens trädgårdar.

[68:35] Ska vi behandla de Underkastade som de kriminella?

[68:36] Vad är det för fel på er logik?

[68:37] Har ni en annan bok som ni upprätthåller?

[68:38] I den, hittar ni allt ni önskar er?

[68:39] Eller har ni fått högtidliga löften från oss, som beviljar er allt ni önskar er på Återuppståndelsens Dag?

[68:40] Fråga dem, "Vem garanterar detta för er?"

[68:41] Har de idoler? Låt deras idoler hjälpa dem, om de är sanningsenliga.

[68:42] En dag kommer de att avslöjas, och de kommer att anmodas att falla ned i prostrering, men kommer inte att kunna det.

[68:43] Med kuvad blick, kommer förödmjukelse att överhölja dem. De inbjöds till att falla ned i prostrering när de var fullt kapabla.

[68:44] Så, låt Mig ta itu med de som förkastar denna Hadith; vi kommer att föra dem bakom ljuset, på ett sätt de aldrig uppfattar.

[68:45] Jag kommer att ge dem tillräckligt med rep; Min planering är formidabel.

[68:46] Ber du dem om pengar, så att de belastas av avgiften?

[68:47] Känner de till framtiden? Har de den dokumenterad?

[68:48] Du ska ihärdigt hålla ut med att utföra er Herres befallningar. Var inte som (Jonas) som ropade från fiskens insida.

[68:49] Vore det inte för hans Herres nåd, skulle han ha kastats upp i öknen som en syndare.

[68:50] Men hans Herre välsignade honom, och gjorde honom rättfärdig.

[68:51] De som inte trodde, visar sitt hån i sina ögon när de hör budskapet och säger, "Han är tokig!"

[68:52] I själva verket, är det ett budskap till världen.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info