I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 74, Den Dolda Hemligheten (Al-Muddath-thir)[74:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[74:1] O du dolda hemlighet.*
Fotnot

[74:2] Kom ut och varna.

[74:3] Förhärliga din Herre.

[74:4] Rena din klädsel.*
Fotnot

[74:5] Försaka det som är fel.

[74:6] Var nöjd med din lott.

[74:7] Fira ihärdigt minnet av din Herre.

[74:8] Sedan, när hornet blåses.

[74:9] Det kommer att vara en svår dag.

[74:10] För de som inte tror, inte lätt.

[74:11] Låt Mig ta itu med den Jag skapat som en individ.

[74:12] Jag försåg honom med massor av pengar.

[74:13] Och barn att betrakta.

[74:14] Jag gjorde allting enkelt för honom.

[74:15] Ändå är han girig efter mer.

[74:16] Han vägrade envist att acceptera dessa bevis.

[74:17] Jag kommer straffa honom mer och mer.

[74:18] För han reflekterade, och bestämde sig sedan.

[74:19] Miserabelt är det han beslutade.

[74:20] Sannerligen miserabelt är det han beslutade.

[74:21] Han tittade.

[74:22] Han rynkade på pannan och suckade.

[74:23] Sedan vände han sig bort arrogant.

[74:24] Han sa, "Detta är blott listig magi!

[74:25] "Detta är gjort av människor."

[74:26] Jag kommer att överlämna honom till straff.

[74:27] Vilket straff!

[74:28] Grundligt och omfattande.

[74:29] Uppenbart för alla människor.

    Koranens Gemensamma Nämnare

[74:30] Nitton råder över det.*
Fotnot

[74:31] Vi utnämnde änglar till att vakta Helvetet, och valde deras antal (19),(1) för att besvära de icke troende, (2) för att övertyga de Kristna och Judarna (om att detta är en gudomlig skrift), (3) för att stärka tron hos de troende, (4) för att avlägsna alla spår av tvivel från de Kristnas, Judarnas, liksom de troendes hjärtan, och (5) för att avslöja de som hyser tvivel i sina hjärtan, och de som inte tror; de kommer att säga, "Vad menade GUD med denna liknelse?" GUD sänder således vem Han vill på avvägar, och vägleder vem Han vill. Ingen vet vilka som är er Herres soldater förutom Han. Detta är en påminnelse för människorna.

[74:32] Absolut, (Jag svär) vid månen.

[74:33] Och natten när den lider.

[74:34] Och morgonen när den skiner.

    Ett av de Stora Miraklen

[74:35] Detta är ett av de stora miraklen.*
Fotnot

[74:36] En varning till den mänskliga rasen.

[74:37] För de ibland er som vill avancera, eller gå bakåt.

[74:38] Varje själ är fångad av sina synder.

[74:39] Förutom de till höger.

[74:40] I Paradiset, kommer de att fråga.

[74:41] Om de skyldiga.

[74:42] "Vad förde er till detta straff?"

[74:43] De kommer att säga, "Vi iakttog inte kontakt bönerna (Salat).

[74:44] "Vi matade inte de fattiga.

[74:45] "Vi famlade med de som famlade.

[74:46] "Vi trodde inte på Domedagen.

[74:47] "Tills övertygelse kom till oss nu."

[74:48] Medlingen av medlarna kommer aldrig att hjälpa dem.

[74:49] Varför är de så aviga mot denna påminnelse?

[74:50] Springer som zebror.

[74:51] Som flyr från lejonet!

[74:52] Vill var och en av dem ta emot skriften personligen?

[74:53] De fruktar verkligen inte Livet Efter Detta.

[74:54] Sannerligen, detta är en påminnelse.

[74:55] För de som vill ta sig i akt.

[74:56] De kan inte ta sig i akt mot GUDs vilja. Han är källan till rättfärdighet; Han är källan till förlåtelse.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info