I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 104, Baktalaren (Al-Humazah)[104:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[104:1] Ve varenda baktalare, förtalare.

[104:2] Han samlar pengar på hög och räknar dem.

[104:3] Som om pengar kommer att göra honom odödlig.

[104:4] Aldrig; han kommer att kastas in i Förödaren.

[104:5] Vet du vad Förödaren är för något?

[104:6] GUDs flammande Helvete.

[104:7] Det bränner dem utan och innan.

[104:8] De kommer att vara instängda däri.

[104:9] I utsträckta kolonner.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info