I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 67, Kungaskap (Al-Mulk)[67:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[67:1] Ytterst Upphöjd är Den i vars händer är allt herravälde, och Han är Allsmäktig.

    Syftet Med Vårt Liv*

[67:2] Den som skapade döden och livet med syftet att urskilja de ibland er som skulle göra bättre.* Han är Allsmäktig, den Förlåtande.
Fotnot

[67:3] Han skapade sju universum i lager. Ni ser ingen ofullkomlighet i den Nådigastes skapelse. Fortsätt att titta; ser ni något fel?

[67:4] Titta igen och igen: era ögon kommer återvända svarslösa och besegrade.

[67:5] Vi smyckade det lägsta universumet med lampor, och skyddade dess gränser med projektiler mot djävlarna; vi preparerade ett straff i Helvetet för dem.

[67:6] För de som inte trodde på sin Herre, Gehennas straff. Vilket miserabelt öde.

[67:7] När de kastas ner däri, höra de dess ursinne när det väser och ryker.

[67:8] Det nästan exploderar av raseri. Varje gång en grupp kastas ner däri, kommer dess vakter att fråga dem, "Fick ni inte en varnare?"

[67:9] De brukade svara, "Jo verkligen, en varnare kom till oss, men vi trodde inte och sa, 'GUD uppenbarade ingenting. Ni är totalt förvirrade.'"

[67:10] De säger också, "Om vi hörde eller förstod, skulle vi inte vara bland de som vistas i Helvetet!"

[67:11] Således erkände de sina synder. Ve de som vistas i Helvetet.

[67:12] Vad gäller de som vördar sin Herre, ensamma i sin avskildhet, har de uppnått förlåtelse och en stor belöning.

[67:13] Vare sig ni håller era yttranden hemliga, eller tillkännager dem, är Han fullt medveten om de innersta tankarna.

[67:14] Borde Han inte känna vad Han har skapat? Han är den Storslagne, Mest Medvetne.

[67:15] Han är Den som satte Jorden i er tjänst. Färdas runt dess gränser, och ät av Hans gåvor. Till Honom är den slutliga sammankallningen.

[67:16] Har ni garanterat att Den i himlen inte kommer att träffa jorden och låta den skaka?

[67:17] Har ni garanterat att Den i himlen inte kommer att sända ner en våldsam storm över er? Kommer ni då att uppskatta värdet av Min varning?

[67:18] Andra före dem har inte trott; hur hemskt var inte Mitt straff!

[67:19] Har de inte sett fåglarna ovanför dem som radar upp sig i kolumner och breder ut sina vingar? Det är den Nådigaste som håller upp dem i luften. Han är Den Som Ser alla ting.

[67:20] Var är soldaterna som kan hjälpa er mot den Nådigaste? De icke troende är verkligen lurade.

[67:21] Vem kan försörja er, om Han håller tillbaka Sina provianter? De har verkligen fallit djupt ner i överträdelse och motvilja.

[67:22] Är den som går med hängande huvud bättre vägledd, än den som går rakt på den rätta vägen?

[67:23] Säg, "Han är Den som initierade er, och gav er hörseln, ögonen och hjärnan. Sällan är ni tacksamma."

[67:24] Säg, "Han är Den som placerade er på jorden, och inför Honom kommer ni att sammankallas."

[67:25] De utmanar: "När kommer den profetian att äga rum, om du talar sanning?"

[67:26] Säg, "Sådan kunskap är hos GUD, jag är inget mer än en tydlig varnare."

[67:27] När de ser det inträffa, kommer ansiktena på de som inte trodde att bedrövas, och man kommer att förkunna: "Detta är vad ni brukade håna."

[67:28] Säg, "Vare sig GUD bestämmer sig för att utplåna mig och de med mig, eller för att ösa Sin nåd över oss, vem kan skydda de som inte tror från ett smärtsamt straff?

[67:29] Säg, "Han är den Nådigaste; vi tror på Honom, och vi litar på Honom. Ni kommer säkerligen att få veta vem som verkligen gått långt vilse."

[67:30] Säg, "Tänk om ert vatten sjunker undan, vem kommer då att förse er med rent vatten?"


United Submitters International
Email: swedish@submission.info