I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 92, Natten (Al-Layl)[92:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[92:1] Vid natten när den täcker.

[92:2] Dagen när den avslöjar.

[92:3] Och Han som skapade det manliga och det kvinnliga.

[92:4] Era verk är av olika slag.

[92:5] Vad gäller den som ger till välgörenhet, och som bibehåller rättfärdighet.

[92:6] Och som upprätthåller skriften.

[92:7] Honom kommer vi att leda mot lycka.

[92:8] Men han som är snål, fast han är rik.

[92:9] Och som inte tror på skriften.

[92:10] Honom kommer vi att leda mot misär.

[92:11] Hans pengar kan inte hjälpa honom när han faller.

[92:12] Vi förser vägledningen.

[92:13] Vi kontrollerar Livet Efter Detta, liksom detta livet.

[92:14] Jag har varnat er om den flammande Helveteselden.

[92:15] Ingen brinner däri, förutom de onda.

[92:16] Som inte tror och vänder sig bort.

[92:17] Undvika det kommer de rättfärdiga att göra.

[92:18] Som ger av sina pengar till välgörenhet.

[92:19] Utan att förvänta sig någonting i gengäld.

[92:20] Endast i strävan efter sin Herre, Den Högste.

[92:21] Han kommer säkerligen att uppnå räddning.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info