I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 96, Embryot (Al-`Alaq)[96:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[96:1] Läs, i din Herres namn, som skapade.*
Fotnot

[96:2] Han skapade människan från ett embryo.

[96:3] Läs, och din Herre, Upphöjd över allt annat.

[96:4] Undervisar genom pennan.

[96:5] Han lär människan vad den aldrig vetat.

[96:6] Sannerligen, människan överträder.

[96:7] När han blir rik.

[96:8] Till er Herre är det yttersta ödet.

[96:9] Har ni sett den som förbjuder.

[96:10] Andra från att be?

[96:11] Är det inte bättre för honom att följa vägledningen?

[96:12] Eller förespråka rättfärdighet?

[96:13] Om han inte tror och vänder sig bort.

[96:14] Inser han inte att GUD ser?

[96:15] I sanning, om han inte avstår, kommer vi att ta honom i luggen.

[96:16] En lugg som är icke troende och syndig.

[96:17] Låt honom då ropa på sina hjälpare.

[96:18] Vi kommer att tillkalla Helvetes vakter.

[96:19] Du ska inte lyda honom; du ska falla ned i prostrering och dra dig närmre.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info