I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 83, Bedragarna (Al-Mutaffifeen)[83:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[83:1] Ve bedragarna.

[83:2] Som kräver fulla mått när de ska få något av människorna.

[83:3] Men när de ska ge dem mått eller vikter, luras de.

[83:4] Vet de inte att de kommer att återupplivas?

[83:5] På en storslagen dag?

[83:6] Det är dagen då alla människor kommer att stå inför universums Herre.

    Numeriskt Strukturerade Böcker

[83:7] I sanning, är de ondas bok i Sijjeen.

[83:8] Vet ni vad Sijjeen är?

[83:9] En numeriskt strukturerad bok.

[83:10] Ve de som förkastar på den dagen.

[83:11] De tror inte på Domedagen.

[83:12] Ingen tvivlar på den förutom de som överträder, de syndiga.

[83:13] När våra uppenbarelser reciteras för honom, säger han, "Sagor från det förflutna!"

[83:14] Deras hjärtan har verkligen täckts av deras synder.

[83:15] De kommer sannerligen att isoleras, på den dagen, från sin Herre.

[83:16] Då kommer de att kastas in i Helvetet.

[83:17] De kommer att bli tillsagda, "Detta är vad ni brukade förneka."

[83:18] I sanning, kommer de rättfärdigas bok att vara i 'Elleyyeen.

[83:19] Vet ni vad 'Elleyyeen är?

[83:20] En numeriskt strukturerad bok.

[83:21] Som kommer att bevittnas av de nära Mig.

[83:22] De rättfärdiga har förtjänat lycksalighet.

[83:23] På luxuösa möbler iakttager de.

[83:24] Man kan känna igen lycksalighetens glädje i deras ansikten.

[83:25] Deras drycker kommer att kryddas med nektar.

[83:26] Dess krydda är som musk. Detta är vad de tävlande borde tävla för.

[83:27] Blandat däri kommer att vara speciella smaker.

[83:28] Från en källa reserverad för de nära Mig.

[83:29] De onda brukade skratta åt de som trodde.

[83:30] När de passerade dem, brukade de peka finger.

[83:31] När de samlades med sitt folk, brukade de håna.

[83:32] Alltid när de såg dem sa de, "Dessa människor har gått långt vilse!

[83:33] "Inte har de några (osynliga) vakter."

[83:34] Idag skrattar de som trodde åt de icke troende.

[83:35] På luxuösa möbler betraktar de.

[83:36] Säkerligen, ersätts de icke troende för allt de har gjort.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info