I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 12, Josef (Yousuf)



[12:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[12:1] A.L.R. Dessa (bokstäver) utgör bevis för denna fulländade skrift.*
Fotnot

[12:2] Vi uppenbarade den som en Arabisk Koran, så att ni ska kunna förstå.*
Fotnot

[12:3] Genom uppenbarelsen av denna Koran skildrar vi för dig den en ytterst noggran historia. Före detta, var du helt omedveten.

[12:4] Minns att Josef sa till sin far, "O min fader, jag såg elva planeter, solen, och månen; jag såg dem prostrera inför mig."

[12:5] Han sa, "Min son, berätta inte om din dröm för dina bröder, så att de inte smider planer mot dig. Djävulen är säkerligen människans värsta fiende.

[12:6] "Din Herre har på så sätt välsignat dig, och gett dig goda nyheter genom din dröm. Han har fulländat Sina välsignelser över dig och över Jakobs familj, precis som Han tidigare gjort för dina förfäder Abraham och Isak.

[12:7] I Josef och hans bröder finns det lärdomar för de som söker.

[12:8] De sa, "Josef och hans bror favoriseras av vår far, trots att vi är flera. Vår far är verkligen på avvägar.

    Josefs Öde Förutbestämt av Gud*

[12:9] "Låt oss döda Josef, eller förvisa honom, så att ni kan få lite uppmärksamhet av er far. Därefter kan ni vara rättfärdiga människor."*
Fotnot

[12:10] En av dem sa, "Döda inte Josef; låt oss slänga ner honom i brunnens djup. En karavan kanske kan plocka upp honom, om det är det ni bestämmer er för att göra."

[12:11] De sa, "Fader, varför litar du inte på oss när det gäller Josef? Vi kommer att ta väl hand om honom.

[12:12] "Låt honom följa med oss i morgon och springa och leka. Vi kommer att skydda honom."

[12:13] Han sa, "Om ni går iväg med honom är jag orolig för att vargen kanske slukar honom, när ni inte har uppsikt över honom."

[12:14] De sa, "Sannerligen, om vargen slukar honom med så många av oss där är vi verkligen förlorare."

    De Troende är Välsignade med Guds Försäkranden

[12:15] När de gick iväg med honom, och enigt beslutade sig för att slänga ner honom i brunnens djup, inspirerade vi honom: "En dag kommer du att berätta för dem om allt detta, utan att de har en aning."

[12:16] De återvände till sin far på kvällen, gråtande.

[12:17] De sa, "Fader, vi sprang ikapp med varandra och lämnade Josef med vår utrustning, och vargen slukade honom. Du kommer aldrig att tro oss, även om vi talade sanning."

[12:18] De lade fram hans skjorta med falskt blod på. Han sa, "Ni har verkligen gaddat ihop er för att utföra en viss plan. Allt jag kan göra är att söka tillflykt i tyst tålamod. Må GUD hjälpa mig inför er sammansvärjning."

    Josef Tas Till Egypten

[12:19] En karavan passerade, och sände snabbt ut sin vattnare. Han släppte ner sin hink, sedan sade han, "Vilken tur! Det finns en pojke här!" De tog med sig honom som en vara, och GUD var fullt medveten om vad de gjorde.

[12:20] De sålde honom för en billig penning - några få dirhams - för de hade inget behov av honom.

[12:21] Den som köpte honom i Egypten sa till sin fru, "Ta väl hand om honom. Han kanske kan hjälpa oss, eller så kanske vi kan adoptera honom." På så sätt etablerade vi Josef på jorden, och lärde honom hur man tolkar drömmar. GUDs befallning utförs alltid, men de flesta vet inte det.

[12:22] När han uppnådde mognad begåvade vi honom vishet och kunskap. Så belönar vi de rättfärdiga.

    Gud Skyddar De Troende Från Synd

[12:23] Frun i huset där han bodde försökte förföra honom. Hon stängde dörrarna och sa, "Jag är helt och hållet din." Han sa, "Må GUD beskydda mig. Han är min Herre som gav mig ett bra hem.* De som överträder lyckas aldrig."
Fotnot

[12:24] Hon gav nästan efter för honom, och han gav nästan efter för henne, om det inte vore för ett tecken han såg från sin Herre. På så sätt avledde vi ondska och synd från honom, för han var en av våra hängivna tjänare.

[12:25] Båda två sprang mot dörren, och i färd med detta slet hon sönder hans klädsel bakifrån. Vid dörren mötte de hennes man. Hon sa, "Vilken bestraffning lämpar sig för den som ville antasta din fru, förutom fängelse eller ett smärtsamt straff?"

[12:26] Han sa, "Det var hon som försökte förföra mig." Ett vittne från hennes familj föreslog: "Om hans klädsel är söndersliten framifrån, talar hon sanning och han ljuger.

[12:27] "Och om hans klädsel är söndersliten bakifrån, då ljög hon och han talar sanning."

[12:28] När hennes man såg att hans klädsel var söndersliten bakifrån sa han, "Detta är en kvinnas intrig. Ert intrigspel är verkligen formidabelt.

[12:29] "Josef, fäst inget avseende vid denna incident. Vad gäller dig (min fru), borde du söka förlåtelse för din synd. Du har begått ett fel."

[12:30] Några kvinnor i staden skvallrade: "Guvernörens fru försöker förföra sin tjänare. Hon är djupt förälskad i honom. Vi ser att hon gått vilse."

[12:31] När hon hörde talas om deras skvaller, bjöd hon in dem, förberedde en bekväm plats för dem, och gav var och en av dem en kniv. Sedan sa hon till honom, "Gå in i deras rum." När de såg honom beundrade de honom så, att de skar sina händer.* De sa, "Prisad vare GUD, det här är ingen människa; det här är en ärbar ängel."
Fotnot

[12:32] Hon sa, "Det här är den ni klandrat mig för att ha blivit förälskad i. Jag försökte verkligen förföra honom, och han vägrade. Gör han inte som jag befaller, kommer han säkerligen att hamna i fängelse, och förnedras."

[12:33] Han sa, "Min Herre, fängelset är bättre än att ge efter för dem. Om Du inte avleder deras sammansvärjning från mig kanske jag åtrår dem, och uppträder som de okunniga."

[12:34] Hans Herre besvarade hans bön, och avledde deras sammansvärjning från honom. Han är Den Som Hör, den Allvetande.

[12:35] Senare såg de till, trots de klara bevisen, att de skulle fängsla honom för en tid.

[12:36] Två unga män vistades i fängelset tillsammans honom. En av dem sa, "Jag såg (i min dröm) att jag gjorde vin," den andra sa, "Jag såg mig själv bära bröd på mitt huvud, från vilket fåglarna åt. Tala om för oss hur vi ska tolka dessa drömmar. Vi ser att du är rättfärdig."

[12:37] Han sa, "Om ni får någon mat, kan jag informera er om det innan ni får det. Det är en del av den kunskap min Herre gett mig. Jag har försakat religionen av människor som inte tror på GUD, och beträffande Livet Efter Detta, är de verkligen icke troende.

[12:38] "I stället har jag följt mina förfäders religion, Abraham, Isak och Jakob. Vi sätter aldrig upp några idoler vid sidan av GUD. Sådan är välsignelsen från GUD över oss och över människorna, men de flesta människorna är otacksamma.

[12:39] "O mina fängelsekamrater, är flera gudar bättre, eller bara GUD, den Ende, den Högste?

[12:40] "Det ni dyrkar vid sidan av Honom är ingenting annat än påhitt som ni fabricerat, ni och era föräldrar. GUD har aldrig auktoriserat sådana idoler. Alla beslut tillhör GUD, och Han har beslutat att ni inte ska dyrka annat än Honom. Det är den perfekta religionen, men de flesta vet inte det.

[12:41] "O mina fängelsekamrater, en av er kommer att vara vinkyparen åt sin herre, medan den andra kommer att korsfästas - fåglarna kommer att äta från hans huvud. Det sammanfattar vad ni frågat om."

[12:42] Han sa till den som skulle räddas "Glöm inte bort mig hos din herre,"* Således fick djävulen honom att glömma sin Herre, och följaktligen fick han stanna kvar i fängelset ett par år till.
Fotnot

    Kungens Dröm

[12:43] Kungen sa, "Jag såg sju feta kor slukas av sju magra kor, och sju gröna sädesax (av vete), och andra skrumpna. O mina rådsmän, rådge mig beträffande min dröm, om ni vet hur man tolkar drömmar."

[12:44] De sa, "Meningslösa drömmar. När det gäller tolkning av drömmar, har vi ingen kunskap."

[12:45] Den som räddades (från fängelset) sa, nu när han till slut kom ihåg, "Jag kan tala om hur den ska tolkas, så sänd mig (till Josef)."

    Josef Tolkar Kungens Dröm

[12:46] "Josef min vän, klargör för oss om sju feta kor som slukas av sju magra kor, och sju gröna sädesax, och andra skrumpna. Jag vill återvända med en del information till människorna."

[12:47] Han sa, "När skördetiden kommer för det ni odlar under de kommande sju åren, ska ni lämna kornen i dess ax, förutom det ni äter.

[12:48] "Därefter kommer sju års torka, vilket kommer att förbruka större delen av det ni förvarat inför dem.

[12:49] "Sedan kommer ett år som för med sig lindring för folket, och de kommer åter igen att pressa juice."

[12:50] Kungen sa, "För honom till mig." När budbäraren kom till honom, sa han, "Återvänd till din herre och be honom undersöka kvinnorna som skar sina händer. Min Herre är fullt medveten om deras planer."

[12:51] (Kungen) sa (till kvinnorna), "Vad vet ni om incidenten då ni försökte förföra Josef?" De sa, "GUD bevare oss; vi kände inte till någonting ont gjort av honom." Guvernörens fru sa, "Nu har sanningen segrat. Jag är den som försökte förföra honom, och han var den som talade sanning.

[12:52] "Jag hoppas att han kommer att inse att jag aldrig bedrog honom i hans frånvaro, för GUD välsignar inte bedragarnas planer.

[12:53] "Jag påstår inte att jag är oskyldig. Jaget förespråkar synd, förutom för de som uppnått nåd från min Herre. Min Herre är Förlåtare, Barmhärtigast."

    Josef Uppnår Prominens

[12:54] Kungen sa, "För honom till mig, så att jag kan anställa honom för att arbeta för mig." När han talade till honom sa han, "Idag har du en framstående ställning hos oss."

[12:55] Han sa, "Gör mig till skattmästare, för jag har erfarenhet inom det området och är kunnig."

[12:56] På så sätt etablerade vi Josef på jorden, härskande som han ville. Vi öser vår nåd över vem vi vill, och misslyckas aldrig med att belöna de rättfärdiga.

[12:57] Dessutom är belöningen i Livet Efter Detta ännu bättre för de som tror och för ett rättfärdigt liv.

[12:58] Josefs bröder kom; när de kom in kände han igen dem, fast de kände inte igen honom.

[12:59] Efter att han givit dem deras varor sa han, "Ta med er halvbror nästa gång. Ser ni inte att jag ger rågade mått och behandlar er generöst?

[12:60] "Om ni inte lyckas föra honom till mig, kommer ni inte att få någon del av mig; ni kommer inte ens att komma i närheten."

[12:61] De sa, "Vi kommer att överlägga med hans far angående honom. Det kommer vi säkerligen att göra."

[12:62] Därefter instruerade han sina assistenter : "Lägg tillbaka deras varor i deras väskor. När de upptäcker dem vid sin hemskomst till sin familj, kanske de återvänder snabbare."

[12:63] När de kom tillbaka till sin far, sa de, "Fader, vi kan inte längre få några varor om du inte sänder vår bror med oss. Vi kommer att ta väl hand om honom."

[12:64] Han sa, "Ska jag ha lita på er med honom, som jag litade på er med hans bror förut? GUD är den bästa Beskyddaren, och av alla de barmhärtiga, är Han den Barmhärtigaste.

[12:65] När de öppnade sina väskor, såg de att deras varor returnerats till dem. De sa, "Fader, vad kan vi mer begära? Här har våra varor återlämnats till oss. På så sätt kan vi försörja vår familj, beskydda vår bror, och få en kamellast till. Detta är verkligen en lönsam uppgörelse."

[12:66] Han sa, "Jag kommer inte att skicka honom med er, om inte ni ger mig ett högtidligt löfte inför GUD om att ni kommer att föra tillbaka honom, såvida ni inte blir fullständigt överväldigade." När de gav honom sitt högtidliga löfte sa han, "GUD bevittnar allt vi säger."

[12:67] Och han sa, "O mina söner, gå inte in genom en och samma dörr; gå in genom skilda dörrar. Men, jag kan inte rädda er från något som förutbestämts av GUD. Alla beslut tillhör GUD. Jag litar på Honom, Honom ska alla som förlitar sig lita på."

    Jakob Förnimmer Josef

[12:68] När de gick (till Josef) gick de in enligt sin fars instruktioner. Trots att det inte kunde ändra på något som fastställts av GUD, hade Jakob en personlig anledning till att be dem göra det. För han hade viss kunskap som vi lärt honom, men de flesta vet ej.

    Tillbaka i Egypten

[12:69] När de gick in till Josef, förde han sin bror närmre och sa, "Jag är din bror; bli inte ledsen över deras handlingar."

    Josef Behåller Sin Bror

[12:70] När han gav dem deras varor, placerade han dryckesbägaren i sin brors väska, varpå en utropare meddelade: "Ägarna till denna karavan är tjuvar."

[12:71] När de kom emot dem, sa de, "Vad har ni förlorat?"

[12:72] De sa, "Vi har förlorat kungens bägare. Den som återlämnar den får en extra kamellast; det garanterar jag personligen."

[12:73] De sa, "Vid GUD, du vet mycket väl att vi inte kom hit för att begå ondska, vi är heller inga tjuvar."

[12:74] De sa, "Vad är straffet för tjuven, om ni ljuger?"

[12:75] De sa, "Straffet, om man finner det i hans väska, är att tjuven tillhör dig. På så sätt straffar vi de skyldiga."

[12:76] Han började då med att inspektera deras behållare, innan han kom till sin brors behållare, och tog fram den ur sin brors behållare. På så sätt fullbordade vi planen för Josef; han skulle inte kunnat behålla sin bror om han tillämpat kungens lag. Men det var GUDs vilja. Vi upphöjer vem vi vill till högre ranger. Över alla med kunskap, finns någon med ännu mera kunskap.

[12:77] De sa, "Om han stal, gjorde även en bror till honom det förut." Josef dolde sina känslor inom sig, och lät dem inte ana någonting. Han sa (till sig själv), "Ni är verkligen hemska. GUD är fullt medveten om era anklagelser."

[12:78] De sa, "O du noble man, han har en äldre far; kan du inte ta en av oss i stället? Vi ser att du är en snäll man."

[12:79] Han sa, "Må GUD förbjuda oss från att ta någon annan, än den i vars besittning vi fann våra varor. I såna fall skulle vi vara orättvisa."

[12:80] När de förstod att han inte tänkte ändra åsikt, rådslog de med varandra. Den äldste sa, "Inser ni att er far fått ett högtidligt löfte av er, inför GUD? Förut miste ni Josef. Jag lämnar inte denna plats förrän min far ger mig tillåtelse, eller tills GUD beslutar åt mig; Han är den bäste Domaren.

    Tillbaka i Palestina

[12:81] "Gå tillbaka till er far och säg till honom..." 'Fader, din son har begått en stöld. Vi är säkra på det, för det har vi bevittnat. Det var en oväntad händelse.

[12:82] 'Du kan fråga sällskapet där vi var, och karavanen som återvände med oss. Vi talar sanning.'"

[12:83] Han sa, "Ni har verkligen konspirerat för att genomföra en viss plan. Tyst tålamod är min enda tillflykt. Må GUD föra dem alla tillbaka till mig. Han är Allvetande, den Visaste."

[12:84] Han vände sig bort från dem och sa, "Jag sörjer över Josef." Hans ögon blev vita av allt sörjande; han var verkligen ledsen.

[12:85] De sa, "Vid GUD, du kommer att sörja över Josef tills du blir sjuk, eller tills du dör."

[12:86] Han sa, "Jag beklagar mig endast inför GUD om mitt dilemma och min sorg, för jag har vetskap från GUD som ni inte har.

[12:87] "O mina söner, gå och hämta Josef och hans bror, och misströsta aldrig över GUDs nåd. Ingen misströstar sig över GUDs nåd., förutom människor som inte tror."

    Israel Går till Egypten

[12:88] När de gick in i (Josefs) boning sa de, "O du noble man, vi har drabbats av mycket motgång, vår familj liakså, och vi har tagit med oss bristfälliga varor. Men vi hoppas att du kommer att ge oss fulla mått och vara barmhärtig mot oss. GUD belönar de barmhärtiga."

[12:89] Han sa, "Minns ni vad ni gjorde med Josef och hans bror, när ni var okunniga?"

[12:90] De sa, "Du måste vara Josef." Han sa, "Jag är Josef, och det här är min bror. GUD har välsignat oss. För om man för ett rättfärdigt liv och ihärdigt håller ut, försummar GUD aldrig att belöna de rättfärdiga."

[12:91] De sa, "Vid GUD, GUD har verkligen föredragit dig över oss. Vi gjorde verkligen fel."

[12:92] Han sa, "Ingen klandrar er idag. Må GUD förlåta er. Av alla de barmhärtiga, är Han den Barmhärtigaste.

[12:93] "Ta denna skjorta som tillhör mig; när ni slänger den över min fars ansikte kommer hans syn att återställas. Ta med hela er familj, och kom tillbaka till mig."*
Fotnot

[12:94] Till och med innan karavanen anlände sa deras far, "Jag kan känna lukten av Josef. Kan någon upplysa mig?"

[12:95] De sa, "Vid GUD, du är fortfarande kvar i din gamla förvirring."

[12:96] När bäraren av goda nyheter anlände, slängde han (skjortan) över hans ansikte, varpå hans syn återställdes. Han sa, "Sa jag inte till er, att jag visste från GUD, vad ni inte visste?"

[12:97] De sa, "Fader, be för vår förlåtelse; vi hade verkligen fel."

[12:98] Han sa, "Jag kommer att be min Herre att förlåta er; Han är Förlåtaren, den Barmhärtigaste."

    I Egypten

[12:99] När de gick in till Josef omfamnade han sina föräldrar och sa, "Välkomna till Egypten. Om GUD vill, kommer ni att vara trygga här."

[12:100] Han upphöjde sina föräldrar på tronen. De prostrerade inför honom. Han sa, "O fader, nu har min dröm uppfyllts. Min Herre har förverkligat den. Han har välsignat mig, fört mig ut ur fängelset och hämtat er från öknen, efter att djävulen skapat osämja mellan mig och mina bröder. Min Herre är Ytterst Snäll mot vem Han vill. Han är Den Som Vet, Visast."

[12:101] "Min Herre, Du har gett mig herravälde och lärt mig tolka drömmar. Den Som Initierat himmlarna och jorden; Du är min Herre och Mästare i detta livet och i Livet Efter Detta. Låt mig dö som en underkastad, och räkna mig bland de rättfärdiga."

[12:102] Det är nyheter från det förflutna som vi uppenbarar för dig. Du var inte närvarande när de fattade sitt gemensamma beslut (om att kasta Josef i brunnen) och konspirerade tillsammans.

    Majoriteten av Människor Tror Inte

[12:103] Majoriteten människor, oavsett vad du än gör, kommer inte att tro.

[12:104] Du ber dem inte om några pengar; du levererar endast denna påminnelse för alla människor.

[12:105] De får så många bevis i himmlarna och på jorden ges till dem, men de passerar dem, beaktningslöst!

    De Flesta Troende är Ämnade för Helvetet

[12:106] Majoriteten av de som tror på GUD, gör inte det utan att begå idoldyrkan.

[12:107] Har de några garantier för att ett överväldigande straff från GUD inte kommer att drabba dem, eller att Timmen inte kommer att komma till dem, när de minst anar det?

[12:108] Säg, "Detta är min väg: jag kallar till GUD på basen av ett tydligt bevis, och det gör även de som följer mig. Prisad vare GUD. Jag är inte en idoldyrkare."

[12:109] Vi har inte skickat före dig, annat än män vi inspirerat, utvalda bland människorna från olika samhällen. Har de inte färdats på jorden och sett konsekvenserna för de som kom före dem? Boningen i Livet Efter Detta är mycket bättre för de som för ett rättfärdigt liv. Ska ni då förstå?

    Seger, Tillhör Slutligen De Troende

[12:110] Precis när budbärarna misströstar och tror att de avvisats, kommer vår seger till dem. Vi räddar sedan vem vi vill, medan vårt straff för de skyldiga människorna är oundvikligt.

    Koranen är Allt Vi Behöver

[12:111] I deras historia finns en läxa för de som har intelligens. Detta är inte en påhittad Hadith; denna (Koran) bekräftar alla tidigare skrifter, tillhandahåller detaljerna för allting, och är en ledstjärna och nåd för de som tror.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info