I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 114, Människor (Al-Naas)[114:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[114:1] Säg, "Jag söker skydd hos människornas Herre.

[114:2] "Människornas Kung.

[114:3] "Människornas gud.

[114:4] "Från det onda av lömska viskningar.

[114:5] "Som viskar in i människornas bröst.

[114:6] "Vare sig de är av jinner eller människor."


United Submitters International
Email: swedish@submission.info