I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste 

Frågor & Svar
Vem grundade Islam? Varför är vi här på Jorden?
Vilken var den första synden? Varför finns det lidande på Jorden?
Vart tar vi vägen efter detta? Finns det flera frälsare?
Måste man byta namn för att bli Muslim? Behöver man kunna Arabiska för att vara Muslim?
Hur blir man Muslim? Säger man Allah eller Gud?
Varför finns det olika sekter i Islam? Vilken uppgift hade profeten Muhammad?
Vad är Hadith och Sunna? Hur lyder man budbäraren?
Hur ser Islam på dödsstraff?  Ska man skära av tjuvens hand?
Hur straffas äktenskapsbrott i Islam? Är musik förbjudet enligt Islam?
Vad säger Koranen om djur? Älskar Gud alla människor?
Är män och kvinnor jämlika i Islam? Måste man täcka håret som kvinna?
Hur ser Islam på Jesus? Varför besvaras inte alla böner?
På vilka tider kan man göra de 5 Kontaktbönerna? Var hittar man detaljerna för Salat i Koranen?
Vad betyder 786? Varför, Hur och När Fastar man?
Vad är Ödets Natt (Laylat Al Qadr)? Slöja Eller Inte?