I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Artiklar Frågor&Svar

Kvinnors Klädesnorm Enligt Koranen

FÖRSTA REGELN: DEN BÄSTA KLÄDSELN

[7:26] "O Adams barn, vi har försett er med kläder att täcka era kroppar med, liksom för lyx. Men, den bästa klädseln är rättfärdighetens klädsel. Dessa är en del av GUDs tecken, så att de må ta sig i akt."

Det är den GRUNDLÄGGANDE regeln för KLÄDESNORMEN enligt Koranen. Detta är den första regeln beträffande KVINNORS KLÄDESNORM i Islam (Underkastelse).

ANDRA REGELN: TÄCK ERA BRÖST

Den andra regeln hittar man i 24:31. Här beordrar Gud kvinnorna att täcka sina bröst när de klär sig. Men innan vi citerar 24:31, låt oss titta på några viktiga ord som alltid nämns i samband med detta ämne, nämligen "Hijab" och "Khimar."

ORDET "HIJAB" i KORANEN

"Hijab" är termen som används av många Muslimska kvinnor för att beskriva det de täcker sina huvuden med, vilket också ibland innefattar att de täcker sina ansikten förutom ögonen, och ibland till och med allt utom ett öga. Det arabiska ordet "Hijab" kan översättas till slöja eller ansiktsslöja. Andra meningar för ordet "Hijab" inkluderar skärm, täcka (täckning), mantel, gardin, draperi, avdelning, delning, delare.

Kan vi hitta ordet "Hijab" i Koranen??

Ordet "Hijab" uppträder 7 gånger i Koranen. Fem av dem som "Hijab" och två av dem som "Hijaban. " Dessa är 7:46, 33:53, 38:32, 41:5, 42:51, 17:45 & 19:17.

Ingen av dessa "Hijab" används i Koranen med referens till vad traditionella Muslimer idag kallar (Hijab) - en klädesnorm för Muslimska kvinnor.

Gud visste att Muslimerna generationer efter Muhammads död skulle använda ordet "Hijab" för att hitta på en klädesnorm som Han aldrig auktoriserat. Gud använde ordet "Hijab" före dem, precis som som Han använde ordet "Hadith" före dem. Hijab i Koranen har ingenting att göra med de Muslimska kvinnornas klädesnorm.

HISTORISK BAKGRUND:

Medan många Muslimer kallar "Hijab" en Islamisk klädesnorm, ignorerar de fullständigt det faktum att Hijab som klädesnorm inte har någonting med Islam eller Koranen att göra.

I själva verket är "Hijab" bara en gammal Judisk tradition som infiltrerat böckerna som kallas Hadith, precis som så många andra påhitt som förorenat Islam genom de falska Hadith och Sunna. Den som studerar de Judiska traditionerna eller religiösa böcker, kommer att se att huvudbonaden för de Judiska kvinnorna är någonting som Rabbierna och de religiösa ledarna uppmuntrar.

Religiösa Judiska kvinnor täcker fortfarande sina huvuden mestadels av tiden, och speciellt i synagoger, vid bröllop och religiösa tillställningar. Denna Judiska tradition är av kulturellt slag, inte religiöst. Täckning av håret var något som iakttogs av kvinnorna tillhörande den civilisation som kom före Judarna, och fördes därefter vidare till den Judiska kulturen.

Kristna kvinnor täcker sina huvuden i många religiösa sammanhand, och nunnorna täcker sina huvuden hela tiden. Denna religiösa sed att täcka håret etablerades på basen av traditioner, tusentals år innan de Muslimska 'lärda' påstod att Hijab var klädesorm för Muslimska kvinnor.

De traditionella Araberna, tillhörande alla religioner, Judendomen, Kristendomen och Islam, brukade bära "Hijab," inte på grund av Islam, utan på grund av tradition. I Saudi Arabien, ännu idag, täcker även de flesta män sina huvuden. Inte på grund av Islam, men på grund av tradition. Tack gode Gud att denna tradition inte räknas som en klädesnorm i Islam ännu.

Nordafrika är känt för sin stam (Tuareg) som låter de Muslimska männen, och inte de Muslimska kvinnorna, bära "Hijab." Här fungerar alltså traditionen med Hijab tvärtom. Om det vore så att bärandet av Hijab skulle vara ett tecken på att man var en gudfruktig och rättfärdig Muslimsk kvinna, skulle Moder Teresa varit den första att räknas bland dessa kvinnor.

I korta ordalag kan man säga att hijab är en traditionell klädsel som inte har någonting med Islam att göra. I vissa områden i världen är det männen som bär hijab i stället för kvinnorna.

Att blanda religion med traditioner är en form av idoldyrkan. Detta, eftersom att inte veta (eller försöka veta) vad Gud bett oss göra i Sin bok, Koranen, är ett tecken på att man struntar i Gud och Hans budskap.

När tradition kommer före Guds budord tar den sanna religionen andra plats. Gud accepterar aldrig att komma på andra plats. Gud ska alltid komma FÖRST, och det finns ingen andra plats vad Honom beträffar.

ORDET "KHIMAR" i KORANEN:

"Khimar" är ett Arabiskt ord som man kan hitta i Koranen i vers 24:31. Medan den första grundläggande regeln för Klädesnorm för Muslimska Kvinnor kan hittas i 7:26, hittar man den adra regeln för Klädesnorm för Kvinnor i 24:31. En del Muslimer påstår att 24:31 innehåller ordet "Hijab", eller slöja, genom att peka på ordet "khomoorehenna (från Khimar) medan de glömmer att Gud redan använt ordet Hijab flera gånger i Koranen. De som är välsignade av Gud kan se att användningen av ordet "khimar" i denna vers inte är för "Hijab" eller slöja. De som citerar denna vers brukar också addera (huvudtäckning)(slöja) inom parentes () efter ordet "Khomoorehenna", eftersom det är deras tillägg till versen, inte Guds ord. Här är 24:31:

"Och säg till de troende kvinnorna att sänka sin blick, och bibehålla sin kyskhet. De ska inte yppa någon del av sin kropp, förutom det som är nödvändigt. De ska täcka sina bröst, (med sin Khimar) och inte ge efter på denna klädesnorm i närvaron av andra än deras män, deras fäder, deras mäns fäder, deras söner, deras mäns söner, deras bröder, deras bröders söner, deras systrars söner, andra kvinnor, de manliga tjänarna eller anställda vars sexuella drift tillintetgjorts, eller barnen som inte nått puberteten. De ska gå på ett sådan sätt, att de vickar på eller framhäver vissa delar av sina kroppar. Ni ska alla ångra er inför Gud, O ni som tror, så att ni må lyckas. (24:31) [Rashad Kkhalifas översättning]

Nedan följer Yousuf Ali's översättning. Men ordet KHIMAR sattes återställdes sin rätta plats i stället för att sätta det inom parentes med ordet (slöjor), så att versen skulle se ut som den ska göra innan Ali's egen tolkning lagts till:

"Och säg till de troende kvinnorna att de ska sänka sin blick och vakta sin måttlighet; att de inte ska visa sin skönhet och sina ornament…..att de ska dra sina KHIMAR över sina bröst och inte visa sin skönhet förutom för sina män……."

(24:31) [Y. Ali's översättning, med ordet khimar satt tillbaka på sin rätta plats igen.]

"Khimar" är ett Arabiskt ord som betyder täcka, något som täcker. En gardin är en

Khimar, en klänning är en Khimar, en bordsduk är en Khimar, ett täcke kan användas som en

Khimar….o.s.v.. Ordet KHAMRA används för berusningsmedel på Arabiska, och har samma rot som Khimar, eftersom båda täcker. Khimar täcker ett fönster, en kropp, ett bord, o.s.v., medan

KHAMRA täcker sinnet. De flesta översättare, uppenbarligen påverkade av Hadith (påhitt), översätter odet Khimar som SLÖJA och vilseleder på så sätt människor till att tro att denna vers förespråkar att kvinnan ska täcka sitt huvud.

I 24:31 ber Gud kvinnorna att de ska använda deras täckning (khimar)(vare sig det är en klännin, en rock, en sjal, en skjorta, en blus, en scarf…o.s.v) för att täcka sitt bröst, inte sina huvuden eller hår. Om Gud ville beordra kvinnorna att täcka sina huvuden eller sina hår, skulle ingenting kunnat hindra Honom från att göra det. Men faktum kvarstår att Han aldrig gjorde det. Gud väntar heller inte på en 'lärd' person att rätta till orden för Honom!

Det Arabiska ordet för BRÖST (GHAYB) står i denna vers (24:31), men de Arabiska orden för HUVUD (RAAS) och HÅR (Shaar) står INTE i denna vers. Budordet i denna vers är tydligt - TÄCK ERA BRÖST. Således blir påhittet av de 'lärda' och de flesta översättare tydligt när de påstår - täck era huvud och ert hår.

Den sista delen av vers 24:31 översätts som, "De ska inte gå på ett sådant sätt att de vickar på eller framhäver vissa delar av sina kroppar." Kroppens delar kan framhävas eller inte av kläderna du bär, men inte av det du täcker ditt huvud med.

Lägg också märke till uttrycket i 24:31,

"De ska inte yppa några delar av sina kroppar, förutom det som är nödvändigt."

Detta uttryck kanske låter vagt i mångas öron eftersom de inte har förstått Guds nåd. Här använder Gud igen en mycket generell term för att ge oss friheten att enligt våra egna omständigheter bestämma "Vad som är nödvändigt."

Det är inte upp till en 'lärd', eller någon annan person, att definiera denna term. Gud vill lämna detta personligt för varje kvinna, och ingen kan eller ska ta bort denna frihet för henne. Kvinnor som följer den första grunläggande regeln, d.v.s.rättfärdighet, kommer inte att ha några problem med att fatta rätt beslut om hur mycket "som är nädvändigt."

Ordet "zeenatahunna" i denna vers refererar till kvinnans kroppsdelar (skönhet) inte till ornamenten eller dekorationerna som en del människor tollkar eller översätter det.

I slutet av versen ber Gud kvinnorna att inte gå på ett sådant sätt att de framhäver sina ornament. Vi vet att sättet som man går på kan vicka på vissa delar av kroppen som inte behöver framhållas.

Att accpetera order från någon annan än Gud innebär idoldyrkan. Detta är hur allvarlig frågan om Hijba/khimar är. Kvinnor som bär Hijab på grund av sin tradition eller för att de tycker om det av personliga skäl begår inget fel, så länge de vet att det INTE är den del av denna perfekta religion. De som bär det eftersom de tror att Gud beordrat det begår idoldyrkan, eftersom Gud aldrig beordrat det, det var de 'lärda' som gjorde det.

Dessa kvinnor har hittat för sig själva en annan gud vid sidan av Den som uppenbarade denna Koran komplett, perfekt och FULLT detaljerad, som säger till dem att de måste täcka sina huvuden för att vara Muslimer.

Idoldyrkan är den enda oförlåtliga synden, om bibehållen tills döden (4:48).

DEN TREDJE REGELN : FÖRLÄNG DIN KLÄDSEL

Den första regleringen vad gäller KLÄDESNORMEN för Muslimska kvinnor är i 7:26, den andra är i 24:31 och den tredje är i 33:59.

"O profet, säg till dina fruar, dina döttrar, och till de troendes fruar att de ska FÖRLÄNGA sin klädsel. På så sätt kommer de att ses som rättfärdiga kvinnor och undvika att förolämpas. Gud är Förlåtare, Barmhärtigast." (33:59)

Om du reflekterar på denna vers och hur Gud beordrade profeten att säga till sina fruar, döttrar och de troendes fruar att förlänga sin klädsel, kommer du att förstå den stora visdomen av Den Visaste och Den Barmhärtigaste. I denna vers har Gud avsiktligt sagt (alla sant troende vet att allt Gud säger eller gör är avsiktligt) "förlänga sin klädesel" utan att tala om hur mycket. Gud skulle kunnat säga till dem att förlänga sin klädsel till anklarna, till mitten av vaderna eller till knäna, men DET GJORDE HAN INTE. Han gjorde inte det UTAV SIN NÅD, inte för att Han glömde, för Gud glömmer inte. Gud vet att vi kommer att leva i olika samhällen och ha olika kulturer och insisterar på att de små detaljerna av denna klädesnorm är lämna för varje människa i varje samhälle att själv utarbeta.

Det är tydligt från versrna ovan att KLÄDESNORMEN för Muslimska kvinnor (Underkastade) är rättfärdighet och anständighet. Gud vet att denna anständighet kommer att bedömas olika i olika samhällen, och det är anledningen till att Han lämnade det fritt för oss att bestämmma själva. Att bestämma, efter rättfärdighet, vad anständighet är. Anständighet för en kvinna som bor i New York kanske inte accepteras av en kvinna som bor i Kairo i Egypten. Anständighet för en kvinna i Kairo kanske inte sin tur accepteras av en kvinna som bor i Saudi Arabien.

Anständighet av en kvinna som bor i Jedda i Saudi Arabien kanske heller inte accepteras av en kvinna som bor i en oas ute i öknen i samma land. Dessa skillnader i hur vi uppfattar anständighet är Gud fullt medveten om - Han skapade oss - och Han har inte pålagt oss några svårigheter i denna fantastiska religion. Han låter oss bestämma vad anständighet är. För en person, kunnig eller ej, att dra en gräns och dra slutsatser för Gud om vad anständighet är, är att säga att han/hon vet bättre än Gud!

Gud har lämnat det öppet för oss, och ingen har auktoritet att begränsa det. Det måste förbli öppet.

ATT GE EFTER PÅ KLÄDESNORMEN:

I familjens närvaro har Gud gett kvinnan tillåtelse att släppa efter på sin klädesnorm. Om du reflekterar på verserna 33:35 och 24:60 kommer du att se att Gud inte gett några detaljer för vad detta (att släppa efter på sin klädesnorm) innebär, eftersom varje situation är annorlunda.

En kvinna får släppa efter på sin kläesnorm framför sin broders fyraårige son, men inte lika mycket framför den sextonårige sonen.

Kvinnorna får släppa efter på (sättet de klär sig) runt sina fäder, sina söner, sina bröder, sina bröders söner, sina systrars söner, de andra kvinnorna, och deras (kvinnliga) tjänare. De ska vörda Gud. Gud bevittnar alla ting." (33:55)

"De äldre kvinnorna som inte förväntar sig att gifta sig begår inget fel med att släppa efter på sin klädesnorm, förutsatt att de inte yppar för mycket av sina kroppar. Att bibehålla anständighet är bättre för dem. Gud är Den Som Hör, Den Som Vet." (24:60)

KLÄDESNORM FÖR MOSKÉERNA (MASJIDS):

"O Adams barn, ni ska vara rena och klä er fint när ni går till moskéen. Och ät och drick måttligt. Säkerligen, älskar Han inte de glupska." (7:31)

SVÅRIGHET I DENNA RELIGION:

GUD, DEN BARMHÄRTIGASTE, DEN NÅDIGASTE bestämde att de som förkastar Hans kompletta bok, och som säker andra källor för vägledning, kommer att lida i detta livet och i LIVET EFTER DETTA, som en konsekvens av sina egna val. Gud ålade aldrig de troende någon svårighet, det var de 'lärda' som gjorde det när de hittade på sina egna lagar i trots mot Gud. De hittade på regler för allt möjligt, från vilken sida av sängen du ska sova på till vilken fot du ska använda först när du går in i huset, vad du ska göra när du hittar en fluga i soppan, och vad du ska säga när du har samlag med din maka/make!

För de som tror Gud och tror att Hans bok är KOMPLETT, PERFEKT OCH FULLT DETALJERAD, kommer allting att vara lätt, precis som Gud lovat dem (se 10:62-64, 16:97), medan de som söker andra källor än Koranen kommer att genomgå alla sorters svårigheter i detta livet och i Livet Efter Detta. Då kommer de att beklaga sig till Gud, "vi var inte idoldyrkare," men Gud vet bäst, och Han vet att de var det (se 6:22-24)

"På dagen då vi sammankallar dem alla, kommer vi att fråga idoldyrkarna, "Var är idolerna ni satte upp?" Deras förödande svar kommer att vara, "Vid Gud vår Herre, vi var aldrig idoldyrkare." Lägg märke till hur de ljuger för sig själva, och hur idolerna de hittat på har övergett dem. " (6:22-24)

SLUTSATS:

Gud, den Barmhärtigaste, gav oss tre grundläggande regler för kvinnors klädesnorm i Islam (Underkastelse),

(1) Den BÄSTA klädeseln är rättfärdighetens klädsel.

(2) Täck era bröst.

(3) Förläng er klädsel.

Emedan dessa tre grundläggande regler kanske inte låter tillräckligt för de som inte litar på Gud, så vet de sant troende att Guds lag är perfekt och att de inte behöver någonting utöver den för att leva ett rättfärdigt liv. Gud skulle kunnat ge oss fler detaljer om Han ville. Han skulle kunnat tillhandahålla ritningar, olika design på kläder och regler för färger o.s.v, men Han, Den Barmhärtigaste, ville endast ge oss dessa mycket grunläggande regler och låta oss själva utarbeta hur vi ska tillämpa dessa i våra egna liv och omständigheter. Varje kvinna är medveten om sina egna omständigheter och kan därefte anpassa sin klädsel efter sin egen situation. Alla tillägg till dessa grundläggande regler i Koranen är ett försök att korrigera Gud eller förbättra Hans redan pefekta och nådiga utformning.

Vi har ingen förpliktelse att följa någonting annat än Guds lagar, precis som Hans budbärare gjorde hela tiden. Påhitt och fabrikationer som adderade tusentals regler för kvinnors klädsel är ingenting annat än idoldyrkan och måste förkastas.

STANNA MED GUD, det är vinnarnas väg.

Artiklar Frågor&Svar