Artiklar Frågor&Svar


Ska vi använda ordet "Allah" eller ordet "Gud"?!

Lika många gånger som vi varit ute på Internet eller i en diskussionsgrupp, träffar vi nästan alltid på någon som känner sig förolämpad när vi använder ordet "Gud" när vi talar om Den Ende Guden (Allah på Arabiska).

Det är förvånansvärt att de flesta av dessa Muslimska bröder och/eller systrar inte vet att ordet "Allah" är det Arabiska ordet för "Gud." Många av dem tror att "Allah" är namnet på en Muslimsk Gud. De inser inte att ordet "Allah" inte bara tillhör Muslimerna, och att det alltid använts före (och efter) Islam av Arabisk talande Judar och Kristna när de talar om Gud.

När man talar till Engelsk talande människor om Gud och använder ordet "Allah" är det samma sak som när man talar till Arabisk talande människor om "Allah" och använder ordet Gud. Det är sunt förnuft att visa respekt för människorna och deras språk genom att tala till dem på det språk de använder.

Att insistera på att använda ordet "Allah" vilket är det Arabiska ordet för Gud skapar direkt illusionen att "Allah" är en helt annan gudomlighet än hela världens Gud. Det skapare en gud som BARA tillhör Muslimerna, och tar bort det universella i Islam ur det.