Artiklar Frågor&Svar

Musik och sång i Islam

 Ett av de mest skandalösa uttalanden som gjorts av en del av de Muslimer som vägrar att acceptera Guds lag i Koranen är att musik och sång är haram (Förbjudet).

Den uppriktiga Muslimen som följer Koranen kommer inte att finna i Koranen, boken Gud kallar KOMPLETT, PERFEKT och FULLT DETALJERAD, något förbud mot musik eller sjungande.

Gud, den Barmhärtigaste, förbjöd ALDRIG musik eller sång i Sin KOMPLETTA och PERFEKTA bok, Koranen, men det gjorde en del människor. De försökte förstöra Guds lag. De använde påhittade historier i böckerna med Hadith och Sunna som motsäger Koranen, människans sunda förnuft, och som förolämpar profeten Muhammed. Profeten Muhammed följde och predikade ENDAST Koranen. De okunniga och vilseledda Muslimerna, oförmögna att acceptera Gud och Hans lag i Koranen letade efter andra lagar i tolkningen gjord av Imamer (ledare), Sahaba (följeslagare) och Tabi'in (anhängare). De hittade på sin egen lag och påstod att "Musik och sång är förbjudet." De som är förvirrade eller har sjuka hjärtan väljer att följa tolkningen av mänskliga idoler och deras lagar, och att ignorera Guds tydliga lagar i Koranen.

I följande stycken, kommer jag att visa er vad Koranen säger om denna fråga. Jag kommer också att avslöja de falska läror tillhörande de som vägrar att acceptera Guds lag i Koranen och som i stället hittade på sin egen lag som förbjuder musik och sång. Att förstå denna fråga är att förstå Islam (underkastelse) och vad Islam står för. Det finns vissa grundläggande saker som ni måste veta när vi talar om Islam (Underkastelse). Jag kommer att börja med att tala om dessa grundläggande saker först;

1) Koranen är en KOMPLETT, PERFEKT, och FULLT DETALJERAD BOK (vad religion beträffar): Se 6:19, 38 och 114; 7:52; 17:12; 11:1; 41:3; 12:111, och 16:89. De som vägrar att acceptera detta behöver inte gå längre. De kommer inte att förstå någonting, som Gud lovat i Sin bok.

2) profeten Muhammed levde efter, härskade med, predikade och följde endast Koranen. Se 5:48-50.

3) Gud är den ENDA lagkällan, 6:114. Ingen, inklusive profeten Muhammed, kan förbjuda det Gud inte förbjudit, 66:1. När profeten Muhammed en gång gjorde det, tillrättavisade Gud honom offentligt för att påminna de troende om att ENDAST GUD kan förbjuda. Se 66:1 och 33:37. Många av de med sjuka hjärtan citerar 59:7 som bevis på att profeten Muhammed medgav och förbjöd på egen hand. De hoppas på att kunna förvirra de som inte känner till Koranen, eftersom denna vers talar om krigets byten och inte har någonting med förbud att göra.

4) Utöver att påminna oss gång på gång om att Koranen är DETALJERAD, säger Gud till oss att Han detaljerat för oss vad som förbjudits, se exempelvis 6:119. Gud behövde inte någon hjälp från Imamerna, Sahaba eller Tabi'in. Gud förväntade Sig inte eller önskade ej att profeten Muhammed skulle hitta på sina egna lagar. Profeten Muhammed förde inte med sig några andra lagar än Koranen, men det gjorde de som hittade på böckerna Hadith och Sunna.

5) Gud glömmer inte, 19:64. Han glömde inte att förbjuda musik och sång för att sedan vänta på att någon annan skulle göra det. Förbud mot musik och sång kan inte hittas i Koranen av den enkla anledningen att Gud aldrig förbjudit dem.

6) De som tror på Gud och på vad Han säger i Sin egen bok, tror att Koranen är en KOMPLETT BOK vad Islam beträffar och att den också noterar alla förbud. Listan över förbud i Koranen inkluderar inte musik och sång. Gud leker inte med oss och vill heller inte förvirra oss. När det behövs, fastställs raka förbud för att utesluta alla tvivel i de troendes sinnen, se 39:28.

7) Många muslimer vägrar att tro på Gud i Koranen, när Han säger till dem att Han inte saknar ord. Gud skulle kunnat använda båda orden, musik OCH/ELLER sång, eller ord som direkt och tydligt syftar på dem, om Han så önskade, se 31:27 och 18:109. De SANT TROENDE vet att frånvaron av dess ord i Koranen beror på att Gud inte förbjöd dem, och inte för att Gud inte använde dem, glömde dem, kan dem eller vet hur.

8) Koranen lär oss att Gud är extremt missnöjd med de som förbjuder någonting annat än vad som specifikt förbjudits i Koranen, se 16:112-116.

9) Upprätthållandet av något förbud som inte specifikt nämnts i Koranen (d.v.s. att förbjuda musik och sång) är samma sak som idoldyrkan (6:142-152). Sådana förbud representerar någon annan gud(ar) vid sidan av Gud.

10) Gud fördömer påhittade förbud i 7:32.

"Säg, Vem förbjöd de fina ting Gud skapat för Sina varelser, och de goda försörjningarna?" Säg, "Sådana försörjningar ska åtnjutas i DETTA livet av de som TROR. Dessutom, ska de goda försörjningarna uteslutande vara deras på Återuppståndelsens Dag." Vi förklarar på så sätt uppenbarelserna för människor som vet. (Koranen 7:32)

11) Gud fördömde alla andra hadith än Koranen för religiös lag, och kallade Sin bok, Koranen, den BÄSTA Hadith. Gud uppmanar de troende att följa endast Hans Hadith, Koranen, och det gjorde också profeten Muhammed (se 7:185, 10:36, 31:6, 39:23, 45:6, 52:34, 68:44, 77:50, 39:29..o.s.v.).

Nu och innan vi svarar de Muslimer som påstår att musik och sång är Haram (förbjudet), låt oss fundera i några sekunder öve vårt universum och det sätt Gud skapade denna värld.

Vi kanske minns att Galileo en gång sade, "Matematik är det språk med vilket Gud skapade universum," är det rimligt nog att säga att musik är det hörbara språket av det universumet.

Varje noggrann iakttagare av universumet kommer att inse att hela universum skapades med musik i varje hörn av det. Våra språk är inget annat än musik. vårt gråt, vårt skratt, vårt snarkande, gapande eller skrikande är ingenting annat än musik. Våra hjärtslag, tarmljud, andningsljud, ljudet av när vårt blod flödar, eller till och med ljudet av våra hjärnvågor är ingenting annat än musik. Fåglarna, djuren, träden, oceanerna, vinden och molnen är alla skapade med sin egen speciella musik. De som är blinda i hjärtat och döva för sanningen förstår inte och kan inte förstå att det finns musik i universums alla hörn. Med musik i allting som omger oss, är det naivt att tro att den Ende Guden som skapade all denna musik, förbjöd den. De som säger att musik och sång är haran, ljög om Gud och förbjöd vad Gud inte förbjöd.

Människan skapades och gavs en av de mest värdefulla gåvorna, en röstlåda, vilket i själva verket är en musiklåda. Denna röstlåda, eller struphuvudet (larynxen) är ett viktigt instrument som låter oss kommunicera med varandra och andra varelser runt omkring oss. Vår ankomst och avresa till och från denna värld firas med denna speciella musik, en nyfödds gråtande eller gråtandet över någon som lämnat oss. Ankomsten av en nyfödd till detta livet annonseras av hans/hennes skrik, den bästa musiken i en mors öron. Under de först månaderna i en människas liv, är röstlådan det enda sättet han/hon kan kommunicera genom tills han/hon lär sig den mer sofistikerade musiken som kallas för språket. Det är inte konstigt att man märker att lyssnar man på ett främmande språk är det som att lyssna på musik med andra toner. De som förbjuder musik förstår inte sin Islam, eller de grundläggande gåvor Gud gav dem.

En snabb titt på livet omkring de som fördömer musik och förbjuder vad Gud inte förbjöd, kommer att avslöja deras hyckleri. Livet runt dessa människor är fyllt av musik, en musik de inte förstår eller uppskattar, musiken som Gud satte i deras liv för att visa oss hur fel de har.

Exempel på sådan musik omkring dem är att vakna på morgonen av en väckarklocka, att göra i ordning teet när tekokaren visslar, att sätta på radio och lyssna på nyheterna med musiken som föregår dem eller reklamerna, att titta på TV kanalerna med deras musik, att starta bilen och lyssna efter några signaler för att dörren kanske är öppen eller bilbältet inte är fastspännt, att tuta på andra bilar för att undvika kollisioner eller för att varna någon, att slå telefonnumret för att ringa en vän och höra telefonen ringa, att använda datorn och höra den spela upp speciella melodier för olika aktiviteter, brand- eller rökalarmet hemma eller på kontoret, dörrklockan, klockan, barnens leksaker, de exotiska fåglarna, gräsklipparen….osv. Allt detta är endast lite av de musikalstrande instrumenten i ditt liv. De som missade sanna Islam förbjöd vad Gud inte förbjöd i Sin kompletta bok, Koranen. De har sina egna små gudar som förbjuder för dem vad Gud inte förbjöd.

Låt oss nu titta på vad dessa människor använder för att påstå att Musik och sång är haram. Jag kommer specifikt att använda citat hämtade från det bibliotek i AOL (America On Line) med titeln "Musik och Sång", som skrevs in 9/2/96.

1) Först och främst är det intressant att se hur omvänd logik dessa människor har. Efter att de inte hittat några bevis i Koranen för att förbjuda musik, som de själva erkänner, väljer de att gå till de svagare källorna för att bevisa vad de inte kunde hitta i Koranen. Detta är ungefär som att misslyckas med att få presidentens godkännande i en fråga gällande hans land, och sedan gå till hans dörrvakt och få det. Om de misslyckas går de för att få godkännandet av den som städar presidentens rum och säger sedan att de har presidentens godkännande. De som vägrar att acceptera Koranen som en komplett bok för denna religion, leds av Satan till att hitta på alla sorters lagar från källor utanför Koranen.

2) I varje vers de använder i ett försök att bevisa att musik är Haram, slutade de med att dra slutsatsen att versen egentligen inte förbjuder Musik. Trots det förstod de aldrig budskapet att Gud INTE FÖRBJUDIT MUSIK ELLER SÅNG. De lyckades heller inte förstå att lagar om förbud ENDAST KOMMER från Gud. När profeten Muhammed gav förbud var de ENDAST FRÅN KORANEN, och inte från honom själv. När profeten en gång försökte förbjuda något på eget bevåg, tillrättavisade Gud honom offentligt (se 66:1). Här är verserna de säger förbjuder musik och sång med några kommentarer efter från mig;

a) Allah tilltalar de icke troende Quraish så här, "Ifrågasätter ni denna sak, och skrattar och inte gråter, medan ni underhåller er själva (stolt) i era fåfängor? I stället ska ni prostrera inför Allah och dyrka Honom." (53:59-62)

På grund av uttrycket "underhåller er själva" förvrängde dessa Muslimer dessa ord och denna logik för att dra slutsatsen att det är musik och sång man pratar om här. De missar poängen och betydelsen som är tydlig för alla uppriktiga troende. Ordet är generellt och indicerar att all sorts underhållning som hindrar er från att upprätthålla era plikter gentemot Gud leder er till att begå en synd. Det gör det inte till haram eller förbjudet. Om ni underhåller er själva genom att titta på fotboll och då glömmer att göra er Salat-bön på tid, då begår du en synd, men det gör fortfarande inte fotboll haram (förbjudet). Om ni underhåller er själva genom att leka med er barn och då glömmer att be på tid begår ni en synd. Men det är inte förbjudet att leka med sina barn. Om man lyssnar på musik eller sång och då glömmer att göra sin bön på tid begår man en synd. Men det gör inte musik eller sång förbjudet. Medan Gud inte förbjöd musik i denna vers eller i någon annan vers, hittar denna grupp "Muslimer" andra gudar i sahab, tab'in och senare lärda i tafseer som förbjuder för dem vad Gud inte förbjudit. Al-Qurtubi, At-Tabari, Ibn Abbas, Al-Hasan, Mujahid, Ad-Dahhak, Ibn Jareer…o.s.v. är viktigare än Gud för dessa människor.

b) Allah SWT tilltalar således Satan; "Och hänför den du kan med din röst. Ansätt dem med ditt kavalleri och din trupp, ta del i deras rikedom och barn, och lova dem. Men Satan lovar ingenting annat än villfarelse. " (17:64)

Att använda denna vers som bevis på förbud av musik och sång visar bara hur enfaldiga och vilseledda de som springer efter andra gudar än Den Ende Guden är, som gav dem en komplett bok, Koranen. Ingen intelligent människa kan acceptera rösten beskriven här som musik och sång. Om de som är förvirrade i sina hjärtan vill använda rösten här för att förbjuda någonting, kanske de skulle förbjuda att tala och alla dessa människor skulle inte tala för att Satan gör det.

Det är tydligt i denna vers att det inte finns något förbud här. Gud förbjuder saker och ting genom att tydligt fastställa det, utan att lämna något utrymme för förvirring eller gissningar. De citerar här Ibn Abbas, som ska ha sagt, "rösten som nämns i denna vers syftar på alla sorters inviter till att inte lyda Allah." Om denna form av invit "talar fint" till någon för att få honom/henne att inte lyda Allah, det gör inte att det blir förbjudet att "tala fint." Om inviten här ackompanjeras av musik eller sång, det gör inte musik eller sång förbjudet. I stället är det inviten att inte lyda Gud i vilken form det än kommer som är förbjudet. De tycker inte om vad Gud säger i Koranen, men tycker att det är helt OK att lyssna till Ibn Abbas, trots att de inte vet vem Ibn Abbas är.

c) Den tredje versen, och den som oftast används som bevis på förbud av musik och sång (enligt dem) hittar man i Sura Luqman (31).

"Bland människorna finns de som använder fåfängt prat för att vilseleda andra från Allahs väg utan kunskap, och de som kastar förlöjligar det. För sådana kommer det att vara ett förödmjukande straff." (31:6)

Åter igen, som i den tidigare versen, att använda uttrycket "fåfängt prat" (lahwal hadeeth) för att fördöma musik och sång är klart och tydligt korrumperat. Det avslöjar bara de förvirrade sinnena och hjärtana hos de som inte förstår att Guds inte saknar ord och att Gud kontrollerar alla språk och kommer inte att lämna oss gissande om Han förbjöd något eller ej.

Fåfängt prat kan vara alla sorters prat och inte nödvändigtvis i musik eller sång. Det är vanligtvis mycket mer fåfängt prat som anmodar människorna att inte lyda Gud i andra former än i musik och sång. Dessa ska beaktas först. Böckerna Hadith och Sunna är fulla av påhitt och lögner som ska anses som fåfängt prat eftersom de motsäger Koranen, det sanna budskapet levererat av profeten Muhammed.

EFTERSOM KORANEN INTE FÖRBJUDER MUSIK ELLER SÅNG, letade dessa människor efter andra gudar till att göra detta för dem. De vägrade att följa lagen av den bok som Gud kallar den Bäst Hadith (Koranen). De vägrade att lyda Gud i Koranen när Han sa till dem att inte följa någon annan hadith än Koranen för religiös lag.

En titt på vad de säger är profetens hadith kommer att visa hur vilseledda och förvirrade de är. Här är ett exempel på vad dessa människor citerar och tillskriver profeten, vilket klart och tydligt är en lögn. Profeten kan inte avvika från Koranen.

· "Profeten SAWS sa, "Det kommer att finnas (någon gång i framtiden) människor från min ummah (samhälle av Muslimer) som kommer att försöka göra lagligt: otukt, bärandet av silke (av män), vin-drickande, och användandet av musikinstrument (ma'azif). En del människor kommer att stanna på sidan av berget och när herden kommer på kvällen för att fråga dem om sina behov, kommer de att säga, 'kom tillbaka till oss i morgon.' Sedan kommer Allah att förstöra dem under natten genom att låta berget falla ned på dem, medan han gör andra till apor och svin. De kommer att förbli i det tillståndet tills Återuppståndelsens Dag. (skildrad av Imam Al-Bukhari i Fat-hul Baari, graded sahih).

FÖR DET FÖRSTA, lär Gud oss i Koranen att profeten Muhammed inte kände till framtiden. Detta avslöjar omedelbart lögnen av denna hadith och andra liknande hadith och avslöja hyckleriet av de som påstår sig vara Muslimer men som vägrar att tro Gud i Koranen. Gud sa till dem att Muhammed inte kände till framtiden.

"Säg, 'Jag har ingen makt att hjälpa mig själv eller skada mig själv. Endast det Gud vill händer mig. Kände jag till framtiden skulle jag ha utökat min rikedom, och ingen skada skulle drabbat mig. Jag är inget annat än en varnare, och en bärare av goda nyheter för de som tror.'" (7:188)

"Säg, 'Jag skiljer mig inte från andra budbärare. Jag har ingen aning om vad som kommer att hända mig eller er. Jag är ingenting mer än en påtaglig varnare.'" (46:9)

FÖR DET ANDRA, om de skulle använda sina hjärnor skulle de förstå att under de sista 1400 åren har det funnits miljontals som lyssnat på musik och sånger utan att berg ramlat ner på dem, eller att de förvandlats till apor och grisar. Jag antar att vi nu borde vara rädda för att alla dessa miljontals människor som nu använder datorer nu kommer att förvandlas till apor och grisar, eftersom deras datorer har all sorts musik i dem.

Gud skapade musik i vårt universum precis som Han skapade luft och vatten och många andra försörjningar. Vi kan inte förbjuda vattnet bara för att någon kokar sitt förbjudna kött i det, och vi kan inte förbjuda luften bara för att någon förgiftar det med marijuana rök. Musik är lika rent som friskt vårvatten och som havsluften. Det är människan som kan använda det eller missbruka det. Musik är en av Guds fantastiska gåvor till oss som vi borde vara tacksamma för. Vi ska använda det och njuta av det, precis oms med Guds andra försörjningar till oss. Om man sätter sig ner för att äta sin favoritmat och dricka sin favoritdryck till en sådan grad att man inte har tid att utföra sina plikter gentemot Gud begår man en synd. Men er mat och dryck kommer inte att bli förbjudet på grund av det. Igen, blir man så upptagen av musik eller sång så att man inte minns Gud eller sina plikter gentemot Honom, begår man en synd, men själva musiken blir inte förbjuden bara för det. Om man avsiktligt lyssnar på musik eller sång som uppmanar till korruption eller dåligt uppförande är förmodligen inte att rekommendera, men det gör inte all musik och sång förbjudet (haram).

De som verkligen uppskattar musik och de vackra röster som Gud skapat, är mer tacksamma över Guds skapelser och står närmare Gud än de som förbjuder vad Gud inte har förbjudit, som ser ondska i alla Guds vackra skapelser.

"Säg, 'Vem förbjöd de fina saker som Gud skapat åt Sina varelser, och de goda gåvorna?" Säg, "sådana gåvor är till för att åtnjutas av de som tror i detta livet. Därutöver, kommer de goda gåvorna vara uteslutande deras på Återuppståndelsens Dag." På så sätt förklarar vi uppenbarelserna för människor som vet. '" (7:32)

Som slutsats kan sägas att det är skamligt, verkligen skamligt, att en del människor som kallar sig själva för Muslimer i själva verket vägrar att följa lagarna i Guds bok, Koranen. I stället letar de efter andra människor för att ge dem lagar som inte har någon grund i Koranen, och som förbjuder vad Gud inte förbjudit. Dessa Muslimer beskrivs i Koranen som idoldyrkare precis som de Judar och de Kristna som hellre upprätthåller sina Rabbiers och prästers lagar, se 9:31. Det är dessa Muslimer som kommer att vara förvånade på Sista Dagen när profeten Muhammed kommer att säga till Gud; "Min Herre, mitt folk har övergett denna Koran." (25:30)

MUSIK OCH SÅNG FÖRBJÖDS ALDRIG AV GUD. De tillhör Guds vackraste skapelser. Så länge de inte uppmanar eller uppmuntrar människor till att begå synder, kan DE TROENDE NJUTA AV DEM medan de minns Gud med varje vacker ton eller rytm.

La Elaha Ella Allah. Det finns ingen annan gud än Gud.

Det är inte tid att vakna upp och följa Koranen i stället för att följa mänskligt påhittade lagar??!!

Vakna!

[Denna artikel skrevs av Sharif Khan]

Artiklar Frågor&Svar