APPENDIX

[Från Koranen, Det Sista Testamentet, översatt från
"Quran, The Final Testament, by Dr. Rashad Khalifa]

[Hemsida]     [Koran]

1. Ett av De Stora Miraklen 20. Koranen: Olik Någon Annan Bok
2. Guds Budbärare av Förbundet (3:81) 21. Satan: Fallen Ängel
3. Vi Gjorde Koranen Enkel (54:17) 22. Jesus
4. Varför Uppenbarades Koranen på Arabiska? 23. Kronologisk Uppenbarelseordning
5. Himlen och Helvetet 24. Två Falska Verser Avlägsnade Från Koranen
6. Guds Storhet 25. Världens Ände
7. Varför Skapades Vi? 26. De Tre Budbärarna av Islam
8. Myten om Medling 27. Vem är Din Gud?
9. Abraham: Ursprunglig Budbärare av Islam 28. Muhammad Skrev Guds Uppenbarelser med Sin Egen Hand
10. Guds Bruk av Pluralis 29. Den Saknade Basmalahn
11. Återuppståndelsens Dag 30. Polygami
12. Profeten Muhammads Roll 31. Evolution: En Gudomligt Kontrollerad Process
13. Islams Första Pelare 32. Den Viktiga Åldern 40
14. Predestination 33. Varför Sände Gud En Budbärare Nu?
15. Religiösa Plikter: En Gåva Från Gud 34. Kyskhet/Oskuld: En Egenskap Hos Sant Troende
16. Dietiska Förbud 35. Droger & Alkohol
17. Döden 36. Vilket Pris En Stor Nation
18. Koranen är Allt du Behöver 37. Brottsrätt i Islam
19. Hadith & Sunna: Sataniska Påhitt 38. Skaparens Signatur