Tillbaka till Listan Över Appendix


Appendix 22: Jesus

Koranen informerar oss om att Jesus var en mänsklig budbärare, var enda budskap var att leverera GUDs budskap; han hade aldrig någon makt, och är nu död (4:171, 5:75, 117). De som anser att Jesus är Gud, eller GUDs Son, eller en del av en tre-enighet, är "hedningar" (5:17, 72, 73). Enastående Kristna lärda har dragit samma slutsats (THE MYTH OF GOD INCARNATE, John Hick, ed., The Westminster Press Philadelphia, 1977 & THE MYTH MAKER, Hyam Maccoby, Harper & Row 1986). Kristendomen är en produkt av Nicene (325 e.Kr.).

Bibelns Jesus
Jesus proklamerade högt: "Den som sätter tilltro till mig, tror inte så mycket på mig som på han som skickat mig; ....För jag har inte talat på egen hand; nej, Fadern som sänt mig har beordrat mig vad jag ska säga och hur jag ska tala. Eftersom jag vet att Hans budord innebär evigt liv, är allt jag säger, exakt som han instruerat mig."(John 12:44-50)

"Jag kan inte göra någonting på egen hand. Jag dömer som jag hör, och min dom är ärlig, för jag söker inte min egen vilja, utan viljan av han som sänt mig." (John 5:30)

Jesus sade: "Min lära är inte min egen; den kommer från han som sänt mig." (John 7:16)

"Israels män, lyssna på mig! Jesus från Nazareth var en man som Gud sänt till er med mirakel, under, och tecken som bevis. Dessa gjorde Gud genom honom mitt ibland er, som ni väl är medvetna om." (Apostlagärningarna 2:22)

"...Den man som hör mina ord och som har tro på honom som skickat mig, har evigt liv." (John 5:24)

"Den som välkomnar mig, välkomnar inte mig, utan han som sänt mig." (Matteus 10:40, mark 9:37, Lukas 9:48 & John 13:20).

"...Jag har inte kommit på egen hand. Jag skickades av Den som har rätten att skicka, och honom känner ni inte. Jag känner honom, för det är från honom jag kommer; han skickade mig." (John 7:28-29)

Jesus tittade upp mot himlen och sade, "...Evigt liv är detta; att känna dig, den enda sanna Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus." (John 17:1-3)

Alla som leds av GUDs Ande är GUDs söner. (Romarna 8:14)

Jesus tittade upp och sade, "Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Jag vet att du alltid hör mig, men jag har sagt detta för folkmassans skull, så att de ska må tro att du har sänt mig." (John 11:41-42)

Precis när han gav sig av på en resa, kom en man springande, föll ned på knä inför honom, och frågade, "Gode Lärare, vad måste jag göra för att få del av ett evigt liv?" Jesus svarade, "Varför kallar du mig för god? Ingen är god förutom endast Gud." (Mark 10:17-18)

"Ingen av de som kallar mig för "Herre" kommer att komma in i GUDs kungadöme, utan endast den som gör viljan av min Fader i himlen." (Matteus 7:21)

"...Gå till mina bröder och säg till dem, 'Jag stiger upp till min Fader och er Fader, till min Gud och er Gud.'" (John 20:17)

"Gud är min Herre och er Herre; ni ska dyrka endast Honom. Det är den rätta vägen."(Koranen 3:51, 19:36, & 43:64)

Tre-enigheten, den doktrin av Gud som lärs ut av Kristna, som försäkrar att Gud är en i grund och botten, men tre i "person," Fader, Son, och Helig Ande. Varken ordet Tre-enighet, eller den klara doktrinen som sådan, uppträder i Nya Testamentet, ej heller avsåg Jesus och hans anhängare att motsäga Shemat i det Gamla Testamentet: "Hör O Israel; Herren er Gud är en" (Femte Moseboken 6:4).

(Encyclopedia Britannica, 1975)

Jesus Död
Detta har varit det mest kontroversiella ämnet i världen. Koranens mirakulösa matematiska kod har nu försett oss med det slutgiltiga svaret på denna fråga.

Jesus själ upphöjdes, d.v.s., han sattes i döden före arresteringen och korsfästningen av hans kropp. Följaktligen arresterade, torterade, och korsfäste hans förföljare en tom kropp - Jesus var redan gången till själarnas värld (3:55, 4:157).

De konspirerade och planerade, men det gjorde även Gud, och ingen planerar bättre än Gud. Följaktligen sade Gud, "O Jesus, Jag sätter dig i döden, och upphöjer dig till Mig; Jag kommer att rädda dig från de som inte tror." (Koranen 3:54-55)

De påstod att de dödade Messias, Jesus, Marias son, GUDs budbärare! I själva verket dödade de honom aldrig; de korsfäste honom aldrig; de fick tro att de gjorde det. (Koranen 4:157)

Barmhärtigt nog, har Gud gett vår generation ett levande exempel på en person vars själ lämnade denna världen, fast hans kropp fortsatte att leva i 19 månader. Den 25:e November, 1984, tog läkarna vid Humana Hospital i Louisville, Kentucky bort det sjuka hjärtat på herr William Schroeder, och ersatte det med en plast- och metallpump (THE NEW YORK TIMES, Monday, November 26, 1984).

På den 19.e dagen efter denna historiska operation - Torsdagen den 13:e December, 1984 - lämnade herr Schroeder, själen, den riktiga personen, denna värld. Herr Schroeder dog. Men hans kropp fortsatte att fungera med det artificiella hjärtat insatt i hans kropp.

Världen blev tillsagd att han "med all sannolikhet fick en hjärnblödning" (NEW YORK TIMES, December 14, 1984). Signifikativt nog, talade herr Schroeder med President Ronald Reagan på landsomfattande TV bara en dag före sin bortgång, och krävde att Administrationen för Sociala Försäkringar skulle skicka hans försenade check. Han var fullkomligt vaken. Från det ögonblicket som "han fick en hjärnblödning," var han inte medveten om vare sig tid eller rum, inte heller om sina familjemedlemmar. I själva verket var herr Schroeder inte längre i denna världen.

Evangelierna förklarar tydligt att Jesus arresterade kropp var omedveten om de händelser som omgav den:

Under tiden lade Chefsprästerna fram många anklagelser mot Jesus.

Pilatus förhörde honom igen: "Säkerligen har du något svar? Se hur många anklagelser som de riktar emot dig." Men till Pilatus stora förvåning, gav inte Jesus något mera svar. (Mark 15:3-5)

Herodes var extremt nöjd över att se Jesus. Från de rapporter om honom, hade han önskat att få se honom under en längre tid, och han hoppades få se honom utföra en del mirakel. Han förhörde Jesus mycket länge, men Jesus svarade inte. Chefsprästerna och de lärda fanns till hands för att rikta våldsamma anklagelser emot honom. Herodes och hans vakter behandlade honom sedan med förakt och skymf. (Lukas 23:8-11)

Frälsaren sade till mig, "Han du såg i trädet, glad och skrattande, det är den levande Jesus. Men denne, i vars händer och fötter de kör in spikar, är den köttsliga delen. (Apocalypse of Peter, VII, 3, 81) från THE NAG HAMMADI LIBRARY (Harper & Row, 1977, James M. Robinson., ed, Page 339).

De faktum att (1) herr Schroeders själ avlägsnade sig på den 19:e dagen efter operationen, och (2) att hans kropp överlevde i 19 månader, är häpnadsväckande påminnelser om att Gud ville att världen skulle känna till parallellen mellan Shroeders situation, och den bevisade redogörelsen för bortgång före arresteringen, torteringen, och korsfästningen av hans själlösa kropp.