Tillbaka till Listan Över Appendix


Appendix 18: Koranen: Allt Du Behöver För Frälsning

Koranens ord talar i 19:64, och säger, "Vi kom ner enligt er Herres budord. Det förgångna, nuet, och framtiden tillhör Honom. Er Herre glömmer aldrig." Gud glömde till exempel inte att tala om för oss hur vi ska sova (18:109, 31:27). Trots det, har de som fabricerat sådana falska läror som Hadith & Sunna, framställt religiösa läror som talar om för deras anhängare om hur man ska sova, och till och med klippa sina naglar. Den Heliga Moskén i Mekka och den olagliga "Heliga Moskén" i Medina, anställer individer för att leta rätt på de utmattade besökarna och slå dem med en käpp om de somnar på fel sida!

Koranen proklamerar att Koranen är komplett, perfekt, och fullt detaljerad (6:19,38,114,115; 50:45), och att religiösa föreskrifter som inte specifikt fastställts i Koranen, utgör en religion annat än Islam (42:21, 17:46). De sant troende upprätthåller Koranen, hela Koranen, och ingenting annat än Koranen. Denna princip bekräftas av Koranens matematiska kod. Vers 46 i Sura 17 förkunnar att vi skall upprätthålla ENDAST Koranen. Ordet "ENDAST" förekommer 6 gånger i Koranen: 7:70, 17:46, 39:45, 40:12 & 84, och 60:4. Alla dessa förekomster syftar på Gud, förutom i 17:46. När vi lägger ihop talen för surorna och verserna som syftar på "ENDAST GUD," får vi 361, 19x9. Detta bevisar att 17:46 syftar på "ENDAST Koranen."