I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Koran


Lds Svenska Koranen Nu

Koranen (Fvr dldre browsers)

Koranindex

Appendix Från Koranen


Lycka dr Underkastelse till Gud
United Submitters International
Websidan fvr de som Underkastar sig Endast Gud och fvresprekar dyrkan av Endast Gud.
Prisad vare GUD, Universums Herre
Email: swedish@submission.info