Tillbaka till Listan Över Appendix


Appendix 25: Världens Ände

(Gud är) Den Som Känner Till framtiden; Han låter inte någon avslöja sådan kunskap. Endast till de budbärare som Han väljer, avslöjar Han framtida och förflutna händelser. (72:27)

Bland de plikter som ålagts mig som GUDs Budbärare av Förbundet, är att avslöja världens ände (Sidan 647). Vi lär oss i 18:7-8 och 69:13-15 att denna värld kommer att ta slut. En ny värld och nya himlar kommer att ersätta de nuvarande himlarna och jorden (14:48).

Tecken på att Världens Ände Närmar Sig
Koranen tillhandahåller många tecken, och förklarar att metoderna för att kunna avslöja världens ände har givits (47:18). De tecken som ges i Koranen inkluderar:

1. Klyvningen av månen: Detta hände redan i Juli 1969, när vi landade på månen och tog med oss månstenar tillbaka. Människor på jorden kan nu gå på många museum, högskolor, och observatorium för att se på bitar av månen.

2. Upptäckten av Koranens 19-baserade matematiska kod (74:30-37): Uppfylldes 1969-1974.

3. Varelsen (27:82): "Tillverkad av jorden, varnar den människor om att de varit omedvetna om sin Skapare." Varelsen, tillverkad av jorden, uppenbarade sig och var ett redskap i avslöjandet av Koranens numeriska kod, och tillkännager att världen har försummat GUDs budskap; varelsen är datorn. Lägg märke till att siffrorna som utgör 27:82, sammanlagda blir 19.

4. Framträdandet av GUDs Budbärare av Förbundet (3:81): Som detaljerats i Appendix 2, kommer en sammanförande budbärare, profeterad i Koranen, efter att alla profeter har levererat skrifterna, för att rena och förena. Denna profetia uppfylldes i Ramadan 1408.

5. Röken (44:10): kommer efter att GUDs Budbärare av Förbundet har levererat det förenande budskapet och förkunnat att Islam är den enda religionen som Gud godkänner.

6. Gog och Magog: de framträder åter igen, enligt GUDs plan, året 1700 AH (2271 e.Kr.). Gog och Magog nämns i 18:49 och 21:96. Om man räknar verserna från 18:49 till slutet av Sura 18, ser man att de är 17. Om man räknar verserna från 21:96 till slutet av Sura 21, ser man att de också är 17. Detta är Koranens tecken om att Gog och Magog kommer att komma fram igen år 1700 AH.

Det Kommer Inte Att Förbli Dolt (20:15)
Vers 15 i Sura 20 informerar oss om att världens ände kommer att uppenbaras av Gud före världens ände, och Sura 15, Vers 187, ger oss tidpunkten för denna händelse:

Vi har gett dig de sju paren och den fantastiska Koranen. (15:87)

De sju paren är de 14 Koraniska Initialerna. Det totala gematriska värdet på dessa fulländade pelare av Koranens mirakel, preciserar exakt året för världens ände. Det är värt att notera att Vers 85 i Sura 15 säger: "Världens ände kommer säkerligen att inträffa." Nästa vers, 15:86, säger att Gud är Skaparen av denna värld, och, naturligtvis, känner Han till när den kommer att ta slut. Den följande versen, 15:87, talar om för oss när världen kommer att ta slut. Som visas i Tabell 1, är det gematriska värdet på "De Sju Paren" av Koraniska Initialer totalt 1709 (se även Tabell 1 i Appendix 1). Enligt 15:87, kommer världen att överleva 1709 år efter att denna profetia fastställts i Koranen. Det innebär att världen kommer att ta slut år 1710 AH. Detta tal är delbart med 19; 1710 = 19x90.

Avslöjandet av denna information ägde rum år 1400 AH, 309 år innan det förutsagda slutet på världen (1709-1400=309). Numret 309 är ett Koraniskt nummer (18:25), och är förknippat med världens ände (18:21). Det märkliga sättet på vilket 309 är skrivet i 18:25, "Tre hundra år, utökat med nio," indicerar att det är 309 månår. Skillnaden mellan 300 solår och 300 månår, är 9 år.

Året detta upptäcktes, 1400 AH, sammanföll med 1980 e.Kr., och 1980 plus 300 solår är 2280, även det en multipel av 19, 19x120. Således kommer världen att nå sitt slut 1710 AH, 19x90, vilket sammanfaller med 2280 e.Kr., 19x120. För de icke troende som inte accepterar dessa mäktiga Koraniska bevis, kommer världens ände att komma plötsligt (6:31,44,47; 7:95,187; 12:107; 21:40; 22:55; 26:202; 29:53; 39:55; 43:66; och 47:18).

Medan Hadith förbjuds som källa för religiösa läror (Appendix19), kan det vara en användbar historiekälla. Vi kan hämta mycket information om historiska händelser och platsbundna traditioner från de tidiga århundraden av Islam. Böckerna med Hadith indicerar att de Koraniska Initialerna troddes bestämma den Muslimska Ummah's livstid. Den klassiska tolkningen av Al-Baydaawy återger följande historiska tilldragelse som en möjlig förklaring till de Koraniska Initialerna. Samma händelse finns detaljerad i Al-Suyooty's ITQAAN, Första Upplagan, 1318 AH, Vol 2, Sidan 10:

Judarna i Medina gick till Profeten och sade, "Er Koran är försedd med initialerna A.L.M., och dessa initialer avgör varaktigheten för er religion. Eftersom 'A' är 1, 'L' är 30, och 'M' är 40, betyder det att er religion endast kommer att överleva i 71 år." Muhammed sa, "Vi har också A.L.M.S" De sa, "'A'et är 1, 'L'et är 30, 'M'et är 40, och 'S'et är 90. Detta blir sammanlagt 161 år. Har ni någonting mer?" Profeten sa, "Ja, A.L.M.R." De sa, "Det är längre och tyngre; 'A'et är 1, 'L'et är 30, 'M'et är 40, och 'R'et är 200, vilket sammanlagt blir 271." Till slut gav de upp, och sa, "Vi vet inte hur många av dessa Initialer han fått!" (Al-Suyuty's Kända Referens ITQAAN)

Trots att denna berättelse är välkänd, har många lärda varit ovilliga att acceptera det uppenbara sambandet mellan de Koraniska Initialerna och världens ände. De kunde inte förmås sig själva att hantera detta ämne av den enkla anledningen att beräkningen av världens ände, och dom, gör den verklig.