[Back to Sura 18]

*18:8-9 Som det visar sig, är historien om dessa Kristna troende, Ephesus Sju Sovare, direkt förknippad med världens ände, som beskrivs i 18:9 & 21. Funktionen dessa troende fyller när det gäller att avslöja världens ände detaljeras i Appendix 25.

*18:8-9 Som det visar sig, är historien om dessa Kristna troende, Ephesus Sju Sovare, direkt förknippad med världens ände, som beskrivs i 18:9 & 21. Funktionen dessa troende fyller när det gäller att avslöja världens ände detaljeras i Appendix 25.

*18:16-20 Ephesus ligger ca 200 mil (engelska mil) söder om forntida Nicene, och 30 mil (engelska mil) söder om dagens Izmir i Turkiet. De som vistades i grottan var unga Kristna som ville följa Jesus läror och dyrka endast Gud. De flydde undan förföljelsen som utövades av nyKristna som förkunnade en korrumperad Kristendom tre århundraden efter Jesus, efter Konferenserna i Nicene, där Treenighetsdoktrinen lades fram. 1928 upptäckte Franz Miltner, en Österrikisk arkeolog, graven som tillhörde Ephesus sju sovare. Deras historia är väl dokumenterad i åtskilliga uppslagsverk.

*18:17 Detta tecken, eller denna ledtråd, talar om för oss att grottan var vänd mot norr.

*18:21 Som detaljerats i Appendix 25, hjälpte denna historia till att precisera världens ände.

*18:24 Detta viktiga budord ger oss dagliga tillfällen att minnas Gud.

*18:25 Skillnaden mellan 300 solår och 300 månår är nio år. Följaktligen var upptäckten av världens ände förutbestämt av den Allsmäktige att ske 1980 e.Kr. (1400 AH), 300 år (309 månår) före världens ände (se 72:27 & Appendix 25).

*18:32-42 Koranen skildrar många exempel på de olika gudar som människor dyrkar vid sidan av Gud; dessa inkluderar barn (7:190), religiösa ledare och lärda (9:31), egendom (18:42), döda helgon och profeter (16:20211, 35:14 & 46:56), och egot (25:43, 45:23).

*18:50 När den stora tvisten i det himmelska samfundet ägde rum (38:69), klassificerades alla varelser till änglar, jinner och människor (Appendix 7).

*18:51 Gud visste att Satan och hans anhängare (jinner och människor) skulle fatta fel beslut. Därmed uteslöts de från att bevittna skapelseprocessen.

*18:80 Adolf Hitler var ett gulligt och till synes oskyldigt barn. Hade han dött som barn skulle många ha sörjt, och många skulle till och med ha ifrågasatt Guds visdom. Vi lär oss från dessa stora läxor att det finns en god orsak till allt som sker.

*18:94-98 En av mina plikter som Guds Budbärare av Förbundet är att fastställa att Gog och Magog, det sista tecknet före världens ände, kommer åter att visa sig 2270 e.Kr. (1700 AH), bara 10 år före slutet. Lägg märke till att Gog och Magog förekommer i Surorna 18 och 21, precis 17 verser från slutet av varje sura, vilket representerar 17 månårhundraden (72:27). (Se 72:27 och Appendix 25).[Back to Sura 18]