[Back to Sura 15]

*15:1 & *15:9 Det gudomliga ursprunget, och det perfekta bevarandet av Koranen bevisas genom Koranens matematiska kod (Appendix 1). Guds Budbärare av Förbundet var ämnad att avslöja detta stora mirakel. Ordet "Dhikr" anger Koranens kod i åtskilliga verser (15:6, 21:2, 26:5, 38:1, 38:8, 74:31). Värdet av "Rashad Khalifa" (1230) + 15 + 9 = 1254, 19x66.

*15:1 & *15:9 Det gudomliga ursprunget, och det perfekta bevarandet av Koranen bevisas genom Koranens matematiska kod (Appendix 1). Guds Budbärare av Förbundet var ämnad att avslöja detta stora mirakel. Ordet "Dhikr" anger Koranens kod i åtskilliga verser (15:6, 21:2, 26:5, 38:1, 38:8, 74:31). Värdet av "Rashad Khalifa" (1230) + 15 + 9 = 1254, 19x66.

*15:20 När vi sänder ut astronauter i rymden, förser vi dem med exakt uppmätta kvantiteter av mat, vatten och syre. Gud skapade rymdskeppet jorden med biljoner astronauter, som arbetar och förökar sig; Han gav dem ett självförsörjande system som genererar syre, färskt vatten, och en stor variation av delikat mat och dryck.

*15:85-88 En av funktionerna av Guds Budbärare av Förbundet, är att leverera det Koraniska påståendet att världen kommer att nå sitt slut 2280 e.Kr. (20:15, 72:27 & Appendix 25).

*15:99 Sederna för dyrkan är våra metoder för att uppnå övertygelse (Appendix 15).[Back to Sura 15]