[Back to Sura 4]

*4:1 Detta är den näst längsta suran, och titeln visar att den vill skydda kvinnornas rättigheter. Alla tolkningar måste gynna kvinnors rättigheter, inte tvärt om.

*4:3 Se Appendix 30 för en detaljerad diskussion om polygami.

*4:11 I regel ansvarar sonen för en familj, medan dottern tas om hand av en make. Koranen rekommenderar emellertid i 2:280 att ett testamente ska efterlämnas som överensstämmer med den avlidnes speciella omständigheter. Om sonen exempelvis är rik och dottern fattig, kan man lämna ett testamente som ger dottern allt, eller dubbelt så mycket som sonen.

*4:15 En kvinna som av fyra olika människor bevittnats begå äktenskapsbrott vid fyra olika tillfällen, med fyra olika partners, representerar en fara för allmän hälsa. En sådan kvinna är ett förråd av bakterier och en hälsokarantän skyddar samhället från henne. Ett bra exempel på en utväg som räddar en kvinna i karantän någon kanske vill gifta sig med henne, och på så sätt beskydda både henne och samhället.

*4:16 Offentlig uppvisning av de som syndat är ett mycket avskräckande medel, som vi ser i 5:38 och 24:2.

*4:24 Om troende kvinnor flyr från sina makar som ligger i krig med de troende, behöver de inte ta ut skilsmässa innan de gifter om sig. Se 60:10.

*4:25 Denna lag bevisar att straffet för äktenskapsbrott omöjligt kan vara stening till döds, som påstås i lagarna för korrumperade Muslimer (se 24:2).

*4:34 Gud förbjuder hustrumisshandel genom att använda den bästa psykologiska metoden. Om jag exempelvis inte vill att du ska handla på Marknad X, kommer jag be dig handla på Marknad Y, sedan på Marknad Z, därefter som sista utväg på Marknad X. Det kommer på ett effektivt sätt hindra dig från att handla på Marknad X utan att förolämpa dig. På liknande sätt ger Gud alternativ till att ge sin hustru stryk; att först resonera med henne, sedan använda vissa negativa uppmuntringsåtgärder. Kom nu ihåg att temat för denna sura är skydd av kvinnors rättigheter, och att motsätta sig det allmänt förekommande förtrycket av kvinnor. Alla tolkningar av verserna i denna sura måste vara till kvinnornas fördel. Temat i suran är "skydd för kvinnor."

**4:34 Detta uttryck innebär helt enkelt att Gud utser maken till "skeppets kapten." Äktenskapet är som ett skepp, kaptenen styr det efter lämplig konsultation med sina officerare. En troende fru accepterar villigt Guds utnämning, utan myteri.

*4:46 Ordet "Raa'ena" förvrängdes av en del Hebreisktalande människor till att låta som ett fult ord. Se 2:104.

*4:48 Idoldyrkan är oförlåtligt om det upprätthålls till döden. Man kan alltid ångra sig efter en överträdelse, inklusive idoldyrkan, innan döden kommer (se 4:18 & 40:66).

*4:78 Dåliga saker är konsekvenser av våra egna gärningar (42:30, 64:11), trots att Gud är den som gör allt (8:17). Gud skapade elden för att tjäna oss, men man kan bestämma sig för att stoppa fingret i den. På så sätt skadar vi oss själva. Guds lag är sådan att om man stoppar fingret i elden, kommer det att göra ont.

*4:79 Muhammed fick inget bevis på profetskap. Därav uttrycket "Gud räcker som vittne" (29:51522). Det gematriska värdet av "Muhammed" är 92, och 92 + 79 = 171, 19x9.

*4:82 Trots att Koranen uppenbarades under medeltiden, kan man inte finna något nonsens i den; ytterligare ett bevis på gudomligt författarskap (se Introduktionen och Appendix Ett).

*4:89 Den grundläggande regeln som kontrollerar allt när det kommer till att slåss fastställs i 60:89.

*4:92 Eftersom slaveri inte existerar, måste den som överträder sona genom att fasta två månader i sträck.

*4:103 Er gud är den eller det som upptar ert sinne den största delen av tiden. För att kunna tillhöra Guds kungadöme och åtnjuta Hans nåd och beskydd, uppmanar Koranen oss att "alltid" minnas Gud (2:152 & 200, 3:191, 33:41422). Denna insiktsfulla realitet förklarar alla de verser som säger att "de flesta" av de som tror på Gud kommer att hamna i Helvetet (12:106, 23:84899, 29:61633, 31:25, 39:38, 43:87). Se Fotnot 3:191 och Appendix 27.

*4:116 En enkel definition på idoldyrkan; Tron på att något vid sidan av Gud kan hjälpa dig.

*4:118 Majoriteten av de som tror på Gud faller in i idoldyrkan (12:106).

*4:125 Alla budbärare sedan Adam har predikat en och samma religion. Abraham var den första budbäraren av trosläran "Islam" (22:78, Appendix 26). "Islam" är inte ett namn, utan snarare en beskrivning som betyder "Underkastelse."

*4:129 Se Appendix 30, med titeln "Polygami."

*4:157-158 Jesus, den riktiga personen, själen, upphöjdes på samma sätt som vid döden för vilken rättfärdig person som helst. Därefter arresterade, torterade, och korsfäste hans fiender hans levande men tomma kropp. Se Appendix 17 & 22, och boken "JESUS: MYTHS AND MESSAGE," av Lisa Spray (Universal Unity, Fremont, California, 1992).[Back to Sura 4]