Artiklar Frågor&Svar

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste 

Religiösa Plikter

Salat Zakat Fastan Vallfärden Shahaada

Underkastelse eller Islam, är Abrahams religion. Medan profeten Muhammads uppgift, enda uppgift, var att leverera Koranen, kom alla religiösa seder till oss genom profeten Abraham.

"De sa , 'Man måste vara Judisk eller Kristen för att bli vägledd.' Säg, "Vi följer Abrahams religion - monoteism - han var aldrig en idoldyrkare." (Koranen 2:135)

"Abraham var varken Judisk eller Kristen; han var monoteist och underkastad. Han var aldrig en idoldyrkare. Människorna mest förtjänta av Abraham var de som följde honom, denna profet, och de som tror. GUD är Herre och Mästare för de som tror. "(Koranen 3:67-68)

Logiskt sett, om Muhammad följde Abraham, och vi följer Muhammad, dä följer vi Abraham. Vad lärde vi oss av Abraham? Koranen lär oss att alla religiösa seder i Underkastelse (Islam) kom till oss genom Abraham. Detta inkluderar Shahaadah, Kontaktbönerna (Salat), den Obligatoriska Välgörenheten, (Zakat), Fastan (Seyyam), och Vallfärden (Hajj & Umrah).

"Sedan inspirerade vi dig (Muhammad) att följa Abrahams religion, monoteisten; han var aldrig en idoldyrkare. " (Koranen 16:123)

"Vi gjorde dem till imamer som vägledde enligt vära budord, och vi lärde dem hur man verkar rättfärdighet, och hur man iakttager Kontaktbönerna (Salat) och den obligatoriska välgörenheten (Zakat). Till oss, var de hängivna dyrkare." (Koranen 21:73)

"Ni skall sträva för Guds sak som ni borde sträva för Hans sak. Han har valt ut er och inte pä nägot sätt gjort det svärt för er att utöva er religion - religionen av er fader Abraham. Han är den som först gav er namnet 'Underkastade'(Muslimer)." (Koranen 22:78)

Religiösa Plikter: En Gåva Från Gud

Salat Zakat Fastan Vallfärden Shahaada

När Abraham bönföll till Gud i 14:40, bad han inte om rikedom eller hälsa; gävan han bad om var:

"Snälla Gud, gör mig till en som iakttager kontaktbönerna (Salat)."

De religiösa plikterna som instiftats av Gud, är i själva verket en stor gåva från Honom. De utgör den näring som behövs för tillväxt och utveckling av våra själar. Utan sädan näring, kan vi inte överleva den enorma energi som Guds fysisk närvaro pä Domedagen innebär. En tro på Gud, garanterar inte i sig självt vår räddning; vi mäste också nära våra själar. (Koranen 6:158, 10:90-92). Dessutom säger 15:99 att iakttagandet av de religiösa plikterna fastställda av Gud är vårt verktyg för att uppnå övertygelse: "Dyrka er Herre för att uppnå övertygelse."

De religiösa sederna som fastställts av Gud, utgör huvudmålen för våra själar. Vi behöver dem för att preparera oss själva inför Domedagen och det eviga Livet Efter Detta. Att misslyckas med att beakta vår Skapare, genom att inte iakttaga dessa plikter, leder till andlig svält, och slutligen "förlust" av själen.

"Vad gäller de vars vikter är tunga, kommer de att tillhöra vinnarna. De vars vikter är lätta är de som förlorade sina själar; de vistas för evigt i Helvetet." (Koranen 23:102-103)

Sederna för dyrkan är vära medel att uppnå övertygelse.

"Och dyrka er Herre för att uppnä övertygelse". (Koranen 15:99)

Fysiska Fördelar

Utöver sina ovärderliga spirituella fördelar, finns det en mängd fysiska, ekonomiska, och hälsofördelar med att iakttaga kontaktbönerna (Salat), obligatoriska välgörenheten (Zakat), fastan under månaden Ramadan, och Hajj.

Att iakttaga Gryningsbönen avbryter långa perioder av orörlighet under sömn; detta har nu visat sig motarbeta ledgångsreumatism. Att stiga upp tidigt på morgonen hjälper dessutom mot depression och andra psykologiska problem. Prostreringspositionen som repeteras under kontaktbönerna, vidgar blodkärlen i våra hjärnor så att de rymmer mer blod, och detta förhindrar huvudvärk. De ständiga böjningarna av rygg och leder är en hälsosam rörelse. Allt detta är vetenskapligt bevisat.

Tvagningen som krävs före kontaktbönerna uppmuntrar oss till att använda toaletten oftare. Denna vana skyddar oss från vanlig och förödande cancer, grovtarmscancer. Skadliga kemikalier utsöndras i den urinala och fekala substansen. Om dessa utsöndringar hålls kvar i grovtarmen under långa perioder, absorberas de skadliga kemikalierna åter in i kroppen, och förorsakar cancer.

Fastan under månaden Ramadan återställer våra expanderade magar till deras normala storlekar, sänker våra blodtryck genom temporär uttorkning, frigör kroppen från skadliga toxiner, ger våra njurar en välbehövlig vila, och minskar vår vikt genom att ta bort överflödigt och skadligt fett.

Välgörenheten Zakat och vallfärden Hajj har långsiktiga ekonomiska och sociala förmåner.

Salat Zakat Fastan Vallfärden Shahaada

Artiklar Frågor&Svar