Tillbaka

Det Första Budordet: Att vittna om att det inte finns någon annan gud än Gud

(Koranen 3:18) (Bibeln, Markus 12:30)

ISLAMS FÖRSTA PELARE: "La Elaaha Ellaa Allah" (Ingen gud förutom Gud)

Vers 3:18 fastställer Islams Första Pelare: "Gud vittnar om att det inte finns någon annan gud vid sidan av Honom, och det gör även änglarna och de som har kunskap."

Denna ytterst viktiga pelare har dessvärre förvanskats. Miljontals Muslimer har antagit Satans polyteistiska version, och insisterar på att nämna Muhammeds namn vid sidan av Guds namn. Koranens stora kännetecken i 39:45, stämplar emellertid sådana Muslimer som icke troende: "När endast Gud nämns krymper hjärtat på de som inte tror på Livet Efter Detta i motvilja, men när andra nämns vid sidan av Honom, blir de nöjda."

Eftersom detta är Abrahams religion (2:130,135; 3:95; 4:125; 6:161; 12:37-38: 16:123; 22:78; Appendix 9), måste den ENDA trosbekännelsen vara "LAA ELAAHA ELLAA ALLAH" (det finns ingen annan gud förutom den ENDA Guden)." Muhammed existerade inte på jorden före Abraham.

Tillbaka