Tillbaka

Fastan

Sedan Abrahams tid,är Fastan bestämd att iakttagas under den Islamiska månaden Ramadan.

Man får inte äta eller dricka från Gryningen till Solnedgången.

"Ramadan är den månad under vilken Koranen uppenbarades, med vägledning för människorna, tydliga läror, och lagboken. De ibland er som bevittnar denna månad skall fasta däri." (Koranen 2:185)