Tillbaka

Vallfärden Hajj och 'Umrah

En gång i livet, är Hajj och 'Umrah fastställt för de som har råd med det. Vallfärden firar minnet av Abrahams exemplariska underkastelse till Gud, och måste iakttagas under de fyra Heliga Månaderna - Zul-Hijjah, Muharram, Safar, & Rabi' I (12:e, 1:a, 2:a, och 3:e månaderna av den Islamiska Månkalendern. 'Umrah kan iakttagas når som helst. Hajj skall iakttagas under de specificerade månaderna. (se Koranen 2:197)

Som andra plikter i Islam, har Hajj förvanskats. De flesta Muslimer iakttager Hajj under endast ett par dagar i Zul-Hijjah, och de anser att Rajab, Zul-Qi'dah, Zul-Hijjah, och Muharram (7:e, 11:e, 12:e, 1:a månaderna) är de Heliga Månaderna. Detta är en förvanskning som starkt fördöms (9:37).

Vallfärden börjar med ett bad eller en dusch, som åtföljs av ett tillstånd av helighet som kallas "Ihraam," där den manliga pilgrimmen bär sömlösa tyglakan, och kvinnan bär en anspråkslös klädsel (2:196). Under hela Hajj avstår pilgrimmen från sexuellt samlag, fåfängor som att raka sig och klippa håret, argumentera, dåligt uppförande, och dåligt språk (2:97). Renlighet, bad, och regelbundna hygieniska vanor uppmuntras. Vad ankomst till den Heliga Moskén i Mekka, går pilgrimmen runt Ka'bahn sju gånger, i glorifiering och prisning av Gud (2:125, 22:26-29). Den vanliga formuleringen är: "Labbayka Allaahumma Labbayk" (Min Herre, jag har besvarat Dig). "Labbayka Laa Shareeka Laka Labbayk" (Jag har besvarat Dig, och tillkännager att det inte finns någon annan gud vid sidan av Dig: jag har besvarat Dig). Nästa steg är att gå den halvmilslånga (engelska mil) sträckan mellan kullarna Safa och Marwah sju gånger, och stundvis småspringa (2:158). Detta fullbordar 'Umrah delen av vallfärden.

Sedan går pilgrimmen till 'Arafat för att spendera en dag i dyrkan, meditation, och glorifiering av Gud, från gryningen till solnedgången (2:198). Efter solnedgången går pilgrimmen till Muzdalifah, där nattbönen iakttagas, och 21 småstenar plockas upp för den symboliska steningen av Satan vid Medina. Från Muzdalifah går pilgrimmen till Mina, och spenderar två eller tre dagar där (2:203). Första morgonen i Mina erbjuder pilgrimmen ett djuroffer för att förse de fattiga med mat, och för att fira minnet av Guds ingrepp för att rädda Ismael och Abraham från Satans trick (37:107, Appendix 9). Steningscermonierna symboliserar förkastningen av Satans polyteism, och gör genom att kasta sju stenar vid var och en av de tre stationerna, samtidigt som man prisar Gud (15:34). Pilgrimmen återvänder därefter till Mekka, och går sju var runt Ka'bah i avsked.

Olyckligtvis gör de flesta av dagens Muslimska pilgrimer det till sed att besöka profeten Muhammeds grav, där de begår de mest uppenbara handlingar av idoldyrkan, och tillintetgör på så sätt sina Hajj. Koranen talar hela tiden om "Den Heliga Moskén," medan dagens Muslimer talar om "De Två Heliga Moskéerna!" I en påfallande handling av idoldyrkan, har Muslimerna satt upp Muhammeds grav som en till "Helig moské!" Detta är en hädisk kränkning av Koranen.

Tillbaka