Tillbaka

Salat Kontaktbönerna

Kontaktbönerna eller Salat på Arabiska är inte samma sak som åkallan (når man ber Gud om någonting) eller som att minnas Gud. Man kan åkalla Gud eller fira minnet av Gud när som helst. Kontaktbönerna är emellertid förutbestämda på fem specifika tider varje dag, och utgör en stor gåva frän Gud, vilket ger oss tillfälle att förse våra själar med näring. Medan en själ kan växa och utvecklas till en viss grad genom att föra ett rättfärdigt liv, och utan att iakttaga kontaktbönerna, skulle detta vara som att överleva på mellanmål, utan ordentliga måltider.

Hur gör man?