Tillbaka

Den Obligatoriska Välgörenheten (Zakat)

Zakat är så viktigt att Den Nådigaste sagt följande; "Min nåd omfattar alla ting. Men, Jag kommer att specificera den för de som (1) för ett rättfärdigt liv, (2) GER DEN OBLIGATORISKA VÄLGÖRENHETEN (Zakat), (3) tror på våra uppenbarelser" (Koranen 7:156)

Men, medan de första tre "Pelarna av Islam" (Shahaada, Bönen, Fastan) är obligatoriska för alla Muslimska män och kvinnor, är Zakat och Hajj endast fastställda för de som har råd med dem.

Zakat måste noggrannt beräknas och ges bort regelbundet, så fort vi får någon inkomst. (Koranen 6:141) 2.5 % av ens nettoinkomst måste ges till föräldrarna, släktingarna, de föräldralösa, de fattiga, och den resande främlingen, i den ordningen (se Koranen 2:215). Skatt får dras av, men inte andra utgifter såsom skulder, amorteringar, och andra levnadskostnader. Känner man inte någon behövande person, kan man ge Zakat till en moské eller en välgörenhetsorganisation med den tydliga avsikten att hjälpa fattiga människor. Välgörenhet till moskéer och sjukhus eller organisationer kan inte ses som Zakat.