[Back to Sura 6]

*6:19 Denna vers förkunnar Koranen som den enda källan till religiös vägledning. De som upprätthåller andra källor som Hadith & Sunna (lögner som tillskrivits profeten), definieras som idoldyrkare.

*6:23 Nu och för evigt, förnekar idoldyrkarna starkt att de är idoldyrkare.

*6:28 Det beror på att så fort som vi träder in i vår världsliga dimension, blir vi fullständigt omedvetna om händelserna i själarnas dimension, där Gud och Hans änglar och Himlen och Helvetet kan skådas. De skyldiga kommer följaktligen inte att ändra på sitt beteende även då de sett den eviga dimensionen.

*6:38 Djuren var bland de varelser som drog fördel av Guds erbjudande om att få ångra sig efter att ha begått den ursprungliga synden (se Introduktionen).

**6:38 All information relevant för vårt eviga liv i Livet Efter Detta, finns i Koranen. De sant troende accepterar utan tvekan Guds försäkran: "Vi har inte utelämnat någonting i denna bok." Vikten av detta påstående och liknande påståenden, avspeglas i det faktum att var och en av dem består av 19 Arabiska bokstäver (Appendix 19).

*6:44 Innan de skyldiga kastas ut genom fönstret, tas de upp till en hög våning.

*6:60 De rättfärdiga dör i själva verket inte; de kommer direkt till samma Paradis som Adam och Eva en gång levde i. De orättfärdiga dör och genomlever en mardröm som håller på tills Återuppståndelsens Dag (se 2:154, 3:169, 8:24, 16:32, 22:58, 36:26-27, 40:46, 44:56 och Appendix 17).

*6:92 Dagens "viktigaste samhälle" är Amerika, där Guds budskap återupprättas. När Koranen uppenbarades var Mekka det viktigaste samhället.

*6:113 Koranen tillhandahåller kriteria som visar oss om vi verkligen tror på Livet Efter Detta eller bara ägnar det tomma ord. Dessa viktiga kännetecken förklaras här och i 17:45-46 och i 39:45.

*6:113-115 Att upprätthålla någon annan källa vid sidan av Koranen, tyder på att man inte tror på Koranen (Appendix 18).

*6:113-115 Att upprätthålla någon annan källa vid sidan av Koranen, tyder på att man inte tror på Koranen (Appendix 18).

*6:121 Dietiska förbud som upprättats av annat än Gud, representerar idoldyrkan.

*6:124 Avundsjuka och ego är mänskliga egenskaper som provocerar en del människor till att ifrågasätta Guds visdom när det gäller val av Hans budbärare. Korrumperade Muslimska lärda har yttrat samma sak beträffande uppenbarelsen av Koranens matematiska kod genom Guds Budbärare av Förbundet.

*6:125 Århundraden efter Koranens uppenbarelse fick vi veta att andelen syre minskar när vi klättrar mot skyn, och vi kippar efter luft.

*6:137 Ett perfekt exempel är den internationellt ökända incidenten om avrättningen på en Saudiarabisk prinsessa 1978, för ett påstått äktenskapsbrott. Guds lag instiftar piskning, inte avrättning, som straff för äktenskapsbrott (24:12), medan de idoldyrkande lagarna föreskriver avrättning. Som förklarats i 42:21, följer de traditionsbundna en religion som inte auktoriserats av Gud.

*6:141 Välgörenheten Zakat är så pass viktig, att Den Barmhärtigaste begränsat Sin nåd till dem som ger den (7:156). Trots det har de korrumperade Muslimerna förlorat detta ytterst viktiga budord; de ger Zakat endast en gång per år. Vi ser här att Zakat måste ges bort på "dagen vi får inkomst." Andelen som kom till oss från Abraham är 2.5% av vår nettoinkomst.

*6:145-146 Endast fyra sorters animaliska produkter har förbjudits: djur som dör av sig själva, rinnande blod (ej fångat inuti köttet), griskött, och djur som dedicerats till annat än sin Skapare. Vers 146 informerar oss om att sådana förbud är mycket specificerade; Gud förbjuder antingen "köttet" eller "fettet," eller både och, om Han så önskar.

*6:149 Koranens matematiska kod är ett konkret och helt obestridligt bevis för att detta är Guds budskap till världen. Det krävs gudomligt ingripande för att förhindra en läsare från att uppskatta detta extraordinära fenomen, och sedan prostrera och acceptera detta överväldigande mirakel (se 17:45-46, 18:57, 56:79, och Appendix Ett).

*6:157 Funktionen av Koranens matematiska kod framgår tydligt av att versnumret (157) adderat med det gematriska värdet av "Rashad Khalifa" (1230), genom vilken koden uppenbarades, blir 1387, eller 19x73.

*6:158 Efter att ha trott måste själen växa och utvecklas genom sederna för dyrkan som fastställts av Gud.[Back to Sura 6]