I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 44, Rök (Al-Dukhãn)



[44:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[44:1] H.M.

[44:2] Och denna upplysande skrift.

[44:3] Vi har sänt ner den under en välsignad natt, för vi ska varna.

[44:4] I den (skriften), är varje visdomsfråga klargjord.

[44:5] Det är ett förutbestämt beslut från oss att vi skickar budbärare.

[44:6] Det är nåd från er Herre. Han är Den Som Hör, den Allvetande.

[44:7] Herre över himmlarna och jorden, och allting däremellan. Om bara ni kunde vara övertygade!

[44:8] Det finns ingen annan gud vid sidan av Honom. Han kontrollerar liv och död; er Herre och era förfäders Herre.

[44:9] De är verkligen tveksamma, beaktningslösa.

    Röken: En Stor Profetia*

[44:10] Vänta därför på dagen då skyn frambringar en omfattande rök.*
Fotnot

[44:11] Den kommer att omge människorna; detta är ett smärtsamt straff.

[44:12] "Vår Herre, befria oss från detta straff; vi är troende."

    Guds Budbärare av Förbundet

[44:13] Nu när det är för sent minns de! En upplysande budbärare hade kommit till dem.*
Fotnot

[44:14] Men de vände sig bort från honom med orden, "Välutbildad, men tokig!"

[44:15] Vi kommer att lindra straffet ett tag; ni kommer snart att återgå.

[44:16] Dagen då vi slår det stora slaget, kommer vi att hämnas.

[44:17] Vi har testa Faraos folk före dem; en ärbar budbärare gick till dem.

[44:18] Förkunnande; "Lyssna på mig, GUDs tjänare. Jag är en ärlig budbärare till er."

[44:19] Och, "Överträd inte mot GUD. Jag kommer till er med mäktiga bevis.

[44:20] "Jag söker skydd hos min Herre och er Herre, om ni motarbetar mig.

[44:21] "Om ni inte vill tro, låt mig då helt enkelt vara ifred."

[44:22] Därefter bad han till sin Herre: "Dessa är onda människor."

[44:23] (Gud sade,) "Färdas med Mina tjänare på natten; ni kommer att förföljas.

[44:24] "Ta er snabbt över sjön; deras trupper kommer att dränkas."

[44:25] Följaktligen lämnade de många trädgårdar och bäckar bakom sig.

[44:26] Skördar och ett lyxigt liv.

[44:27] Välsignelser de åtnjöt.

[44:28] Allt detta lät vi andra människor ärva.

[44:29] Varken himlen eller jorden grät över dem, och de fick inget uppskov.

[44:30] Samtidigt räddade vi Israels Barn från den förödmjukande förföljelsen.

[44:31] Från Farao; han var en tyrann.

[44:32] Vi har valt ut dem bland alla människor, medvetet.

[44:33] Vi visade dem så många bevis, vilket utgjorde ett stort test.

    Förvänta Er Samma Konsekvenser

[44:34] De nuvarande generationerna säger,

[44:35] "Vi dör bara den första döden; vi kommer aldrig att återupplivas!

[44:36] "För då tillbaka våra förfäder, om ni talar sanning."

[44:37] Är de bättre än människorna från Tubba´ och andra före dem? Vi utplånade dem för deras brott.

[44:38] Vi skapade inte himmlarna och jorden och allting däremellan bara för att leka.

[44:39] Vi skapade dem för ett specifikt syfte, men de flesta av dem vet inte.

[44:40] Beslutets Dag väntar dem alla.

[44:41] Det är dagen då ingen vän kan hjälpa sin vän på något sätt; ingen kan hjälpas.

[44:42] Endast de som uppnår nåd från GUD. Han är den Allsmäktige, Barmhärtigast.

    De Som Inte Tror

[44:43] Utan tvekan, bitterhetens träd

[44:44] kommer att förse mat till de ondskefulla.

[44:45] Som lut, kommer det att koka i deras magar.

[44:46] Som kokningen av helvetiska drycker.

[44:47] Ta honom och släng in honom i Helvetets mitt.

[44:48] Häll sedan Infernots straff över hans huvud.

[44:49] "Smaka på det här; du var så mäktig, så ärbar."

[44:50] Detta är vad ni brukade betvivla.

    De Rättfärdiga

[44:51] De rättfärdiga kommer att vara på en trygg plats.

[44:52] Åtnjutande trädgårdar och bäckar.

[44:53] Klädda i sammet och satin; nära varandra.

[44:54] Vi ger dem underbara makar.

[44:55] De åtnjuter alla sorters frukter i det, i perfekt frid.

    De Rättfärdiga Dör I Själva Verket Inte*

[44:56] De får inte känna på döden däri - utöver den första döden* - och Han har besparat dem Helvetets straff.
Fotnot

[44:57] Sådan är välsignelsen från er Herre. Sådan är den stora triumfen.

[44:58] Vi har på så sätt klargjort det på ditt språk, så att de ska kunna ta sig i akt.

[44:59] Så vänta; de kommer också att få vänta.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info