[Back to Sura 36]

*36:1 Se Appendix 1 för den detaljerade förklaringen av dessa initialer.

*36:3 Se Appendix 2 & 26 för det obestridliga fysiska beviset.

*36:10 Alla är redan stämplade som troende eller icke troende. Se Appendix 14.

*36:13-27 Guds Budbärare har bevis, förespråkar ENDAST Gud, och ber inte om några pengar.

*36:26 De rättfärdiga dör i själva verket inte; de går helt enkelt vidare till samma Paradis som Adam & Eva en gång levde i. De förenar sig med profeterna, helgonen och martyrerna i ett aktivt utopiskt liv (se App. 17).

*36:30 Om budbäraren presenterar säkra bevis för budbärarskap, förespråkar dyrkan av endast Gud, och inte ber oss om pengar, varför ska vi då inte tro? (Se Appendix 2.)

*36:69 Ordet "Zikr" syftar ofta på Koranens fantastiska matematiska kod, vilket sannerligen inte är litterärt, ej heller poesi. Var snäll och slå upp 38:1,8; 15:6,9; 16:44; 21:2,24; 26:5; & 36:11.

*36:83 Det är anmärkningsvärt att det gematriska värdet av "Rashad" (505), adderat med det gematriska värdet av "Khalifa" (725), plus suranumret (36), plus antalet verser (83), åstadkommer en slutsumma som är en multipel av 19 (505 + 725 + 36 + 83 = 1349 = 19x71). Sura 36 är också nummer 19 bland de 29 initialförsedda surorna.[Back to Sura 36]