[Back to Sura 81]

*81:19 Genom att addera suranumret och versnumret, plus det gematriska värdet av namnet "Rashad" (505), plus värdet av "Khalifa" (725), får vi 1330, 19x70. Detta tillhandahåller Koraniska matematiska bevis för att denna budbärare är Rashad Khalifa.

*81:23 Rashad Khalifa sammankallades till den höga horisonten som detaljerats i Appendix 2.[Back to Sura 81]