[Back to Sura 29]

*29:1 Se Appendix 1 för detaljerna rörande Koranens matematiska sammansättning, och betydelsen av dessa tidigare mystiska Koraniska Initialer.

*29:14 Eftersom Koranens mirakel är matematiskt, utgör talen en speciellt viktig del av den 19baserade koden. Således ger de tal som nämns i Koranen en slutsumma på 162146, eller 19x8534 (se Appendix 1 för alla detaljer).

*29:19-20 Vi lär oss från Koranen att evolution är en gudomligt styrd process. Se Appendix 31 för alla detaljer.

*29:19-20 Vi lär oss från Koranen att evolution är en gudomligt styrd process. Se Appendix 31 för alla detaljer.

*29:41-43 Det krävs en kunnig person för att känna till att spindeln Svarta Änkan dödar sin make. Att den feminina hänvisningen till spindeln i 29:41 nyttjas är därför av betydelse. Detta plus det faktum att spindelnätet rent fysiskt är väldigt bräckligt.

*29:41-43 Det krävs en kunnig person för att känna till att spindeln Svarta Änkan dödar sin make. Att den feminina hänvisningen till spindeln i 29:41 nyttjas är därför av betydelse. Detta plus det faktum att spindelnätet rent fysiskt är väldigt bräckligt.

*29:45 Din gud är det eller den som än uppehåller ditt sinne den största delen av tiden (se 20:14 & Appendix 27).

*29:48-51 Det var Den Visastes vilja, att skilja Koranen från dess mäktiga mirakel med 1400 år. När man ser hur Muslimerna 'en masse' har idoliserat Muhammed, förstår man att om Koranens matematiska mirakel också uppenbarats genom Muhammed, skulle många människor ha dyrkat honom som Gud förkroppsligad. Som det visat sig, ville Gud att Koranens stora mirakel (74:30-35) skulle invänta dataåldern, och låta det uppenbaras genom Sin Budbärare av Förbundet (se Appendix 1,2 & 26).

*29:48-51 Det var Den Visastes vilja, att skilja Koranen från dess mäktiga mirakel med 1400 år. När man ser hur Muslimerna 'en masse' har idoliserat Muhammed, förstår man att om Koranens matematiska mirakel också uppenbarats genom Muhammed, skulle många människor ha dyrkat honom som Gud förkroppsligad. Som det visat sig, ville Gud att Koranens stora mirakel (74:30-35) skulle invänta dataåldern, och låta det uppenbaras genom Sin Budbärare av Förbundet (se Appendix 1,2 & 26).

*29:48-51 Det var Den Visastes vilja, att skilja Koranen från dess mäktiga mirakel med 1400 år. När man ser hur Muslimerna 'en masse' har idoliserat Muhammed, förstår man att om Koranens matematiska mirakel också uppenbarats genom Muhammed, skulle många människor ha dyrkat honom som Gud förkroppsligad. Som det visat sig, ville Gud att Koranens stora mirakel (74:30-35) skulle invänta dataåldern, och låta det uppenbaras genom Sin Budbärare av Förbundet (se Appendix 1,2 & 26).

*29:53 Den som dör före 40-årsåldern kommer till Himlen, och alla förtjänar inte detta. Människor klagar ibland på rättvisans tröghet när en brutal brottsling inte avrättas omgående. Gud vet vem som förtjänar Himlen (se 46:15 och Appendix 32).[Back to Sura 29]