[Back to Sura 20]

*20:1 Betydelsen av dessa Koraniska initialer som beståndsdelar av Koranens fantastiska matematiska mirakel, återges i detalj i Appendix 1.

*20:15 Tidpunkten för Världens ände ges i Koranen, Guds sista budskap (15:87).

*20:54 De som har intelligens respekterar det faktum att vi är astronauter som skickades ut i rymden ombord på detta 'Rymdskepp Jorden.' Gud försåg oss med mat, vatten husdjur, vilddjur, och boskap som är förnyelsebara, när vi gav oss av på denna temporära rymdfärd. Jämför Guds provianter till 'Rymdskeppet Jorden' med de provianter som vi förser våra astronauter med (Appendix 7).

*20:88 & 96 Samariern gick till den plats där Gud talat till Moses och tog en handfull stoft, över vilket Guds röst ekat. Detta stoft, hopblandat med det smälta guldet, gjorde att den gyllene statyn fick lätet av en kalv.

*20:88 & 96 Samariern gick till den plats där Gud talat till Moses och tog en handfull stoft, över vilket Guds röst ekat. Detta stoft, hopblandat med det smälta guldet, gjorde att den gyllene statyn fick lätet av en kalv.

*20:115 När Satan utmanade Guds absoluta auktoritet (38:69), tog du och jag inte ett definitivt ställningstagande mot Satan. Gud ger oss en chans på denna jord att rädda oss själva genom att fördöma Satan och upprätthålla Guds absoluta auktoritet (Appendix 7).[Back to Sura 20]