[Back to Sura 14]

*14:1 Dessa initialer förblev en gudomligt bevarad hemlighet tills Koranens matematiska kod upptäcktes 1974 e.Kr. Se Appendix 1 för betydelsen av dessa initialer.

*14:17 När vi gjorde uppror emot Gud och höll med Satan under den stora tvisten (38:69), föreslog änglarna att vi skulle förvisas till Helvetet (Appendix 7). Men Den Barmhärtigaste bestämde sig för att ge oss ytterligare en chans till att rädda oss själva. Han sa till änglarna, "Jag vet vad ni inte vet" (2:30). Gud visste att många människor skulle ha protesterat om att de inte haft en aning om hur hemskt Helvetet var. Den skräckinjagande beskrivningen av Helvetet i 14:17 och i 22:19222, omintetgör en sådan protest. Vi har nu en ganska klar bild om hur hemskt Helvetet är.

*14:21 Koranen talar ofta om Livet Efter Detta i förfluten tid. Det beror på att dessa är framtida händelser som redan bevittnats av Gud, som utan tvivel kommer att inträffa.

*14:48 Denna profetia finner man också i Gamla Testamentet (Jesaja 65:17 & 66:22) och i det Nya Testamentet: "Det vi väntar på är nya himmlar och en ny jord där, enligt hans löfte, Guds rättvisa kommer att bo." (2 Petrus 3:13).[Back to Sura 14]