[Back to Sura 12]

*12:1 De Koraniska initialerna utgör en betydande del av ett stort mirakel (App. 1).

*12:2 Varför uppenbarades Koranen på Arabiska? Se 41:44 och Appendix 4.

*12:9 Av Josefs dröm förstår vi att han var ämnad för en ljus framtid. Så när hans bröder möttes för att bestämma över hans öde, var det redan bestämt av Gud

*12:23 Josef formulerade detta påstående på ett sådant sätt att guvernörens fru trodde att han talade om hennes man, när han egentligen talade om Gud.

*12:31 Detta är samma ord som används i 5:38 beträffande tjuvens hand, och summan av sura och versnumren (12 + 31 och 5 + 38) är desamma. Tjuvens hand ska därför märkas, inte skäras av, som praktiseras av det korrumperade Islam (se Fotnot 5:38).

*12:42 När Josef bad sin kamrat att medla hos kungen för hans skull, demonstrerade han ett beroende av annat än Gud för att räddas ur fängelset. Det är inte passande för en sant troende, och ett sådant allvarligt misstag kostade Josef ett par år till i fängelse. Vi lär oss i Koranen att endast Gud kan befria oss från motgångar som eventuellt drabbar oss. En sant troende litar på Gud, och förlitar sig helt och hållet på endast Honom (1:5, 6:17, 8:17, 10:107).

*12:93 Detta markerar början av Israels Barn i Egypten. Moses ledde dem ut ur Egypten ett par århundraden senare.[Back to Sura 12]