[Back to Sura 44]

*44:10 Endast två tecken kvarstår att uppfyllas, denna rök och Gog och Magog (Appendix 25).

*44:13 Summan av suranumret och versnumret (44+13) är 57, 19x3, och denna Koraniska kod förkunnades av Guds Budbärare av Förbundet (Appendix 1,2 & 26).

*44:56 Som detaljerats i Appendix 17, dör de rättfärdiga i själva verket inte, de kommer direkt till samma Paradis som Adam och Eva en gång levde i. Jämför detta yttrande med de icke troendes yttrande i 40:11.[Back to Sura 44]