[Back to Sura 40]

*40:1 Initialerna "Hã Mîm" förekommer i Surorna 4046. Den totala förekomsten av bokstäverna "Hã" och "Mîm" i de sju surorna är 2147, eller 19x113 (Appendix 1).

*40:11-12 De som inte tror går igenom två upplevelser av döden, medan de rättfärdiga som tror inte får känna på döden, utöver den död vi redan erfarit (44:56). Var snäll och se Appendix 17. Anledningen till att man kommer till Helvetet är uppenbar; till och med de som tror på Gud associerar andra med Honom (se 39:45).

*40:11-12 De som inte tror går igenom två upplevelser av döden, medan de rättfärdiga som tror inte får känna på döden, utöver den död vi redan erfarit (44:56). Var snäll och se Appendix 17. Anledningen till att man kommer till Helvetet är uppenbar; till och med de som tror på Gud associerar andra med Honom (se 39:45).

*40:34 Judarna vägrade tro på Messias när han kom till dem, de Kristna vägrade tro på Muhammed när han kom till dem, och majoriteten av dagens Muslimer tror att Muhammed var den sista budbäraren. På den felaktiga grunden vägrade de att acceptera Guds Budbärare av Förbundet. Vi lär oss i 3:81-90 och 33:7, att de som inte lyckas acceptera den Koraniska befallningen att "tro på och stödja Guds Budbärare av Förbundet" inte längre är troende. Se Appendix 2 & 26.

**40:34 Det är anmärkningsvärt att vi finner namnet "Rashad" i den Arabiska texten exakt fyra verser före påbudet mot att säga "den sista budbäraren," även fyra verser efter den.

*40:60 Vädjan, att be Gud om vad som helst, även materiella lyxartiklar, är en form av dyrkan. Därav budordet att be till Gud varje gång vi har ett behov. En ateist kommer aldrig att be till Gud om någonting.

*40:64 Se Fotnot 15:20, 20:54, 25:2, och 35:12-13.

*40:66 Det Arabiska ordet "Nahaa" som används i denna vers indikerar ett avslut på något som pågick. Se exempelvis samma ord i 4:171. Se också 93:7.

*40:72 De som inte förberedde sig själva kommer att lida enormt i Guds närvaro på Domedagen. De kan inte utstå närheten till Gud på grund av brist på tillräcklig tillväxt och utveckling av sina själar. Jag använder "Inferno" för att beskriva denna speciella situation (55:44). Förberedelse av själen uppnås genom de riter Gud förordnat, som Kontaktbönen.

*40:78 Vi lär oss i 17:45-46, 18:57, och 56:79 att de som inte tror inte har någon tillgång till Koranen; endast de som tror och som uppriktigt söker, får tillåtelse av Gud att förstå den. Koranens matematiska kod, "Ett av de stora miraklen" (74:30-35), auktoriserades av Gud, och uppenbarades genom Hans Budbärare av Förbundet (Appendix 2).[Back to Sura 40]