[Back to Sura 98]

*98:1-2 Beviset är Koranens matematiska kod (Appendix 1) och budbäraren är Rashad Khalifa. Suranumret (98), plus versnumret (2), plus det numeriska värdet av "Rashad Khalifa" (1230) blir sammanlagt 1330 (19x70), samma slutsumma som i 81:19 (Appendix 2).

*98:1-2 Beviset är Koranens matematiska kod (Appendix 1) och budbäraren är Rashad Khalifa. Suranumret (98), plus versnumret (2), plus det numeriska värdet av "Rashad Khalifa" (1230) blir sammanlagt 1330 (19x70), samma slutsumma som i 81:19 (Appendix 2).[Back to Sura 98]